Κυριακή 03.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Γενική Συνέλευση και αρχιαιρεσίες στην ΚΕΠΖ

Κερκυραϊκή Εταιρεία Προστασίας Ζώων
21 Οκτωβρίου 2020 / 18:31

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γενική Τακτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από την Κερκυραϊκή Εταιρεία Προστασίας Ζώων

την 1η Νοεμβρίου, με διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Εταιρεία στην ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με την επωνυμία «Κερκυραϊκή Εταιρεία Προστασίας Ζώων» (ΚΕΠΖ), την 01-11-2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στην Κέρκυρα στο Δημοτικό Θέατρο, στην οδό Θεοτόκη Γεωργίου 68 και Μαντζάρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «διενέργεια αρχιαιρεσιών, αλλαγή άρθρου 7 του καταστατικού και εκλογή νέου ΔΣ του Σωματείου».
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της ΚΕΠΖ, θα δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή θα δοθεί αυτοπροσώπως στα μέλη της ΚΕΠΖ.
Κέρκυρα 21-10-2020
Ο Πρόεδρος της ΚΕΠΖ, Τασάκος Θεόδωρος
Ο Γεν. Γραμματέας, α.α. Η αντιπρόεδρος, Βασιλάκη Κυριακούλα – Σπυριδούλα».