Απολύμανση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Απολύμανση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου από πιστοποιημένο συνεργείο απολύμανση των αθλητικών εγκαταστάσεων Κασσιόπης, Αχαράβης, Νυμφών, Καρουσάδων και Αυλιωτών

20
Οκτωβρίου / 2020

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ).  Στο πλαίσιο του προγραμματισμού απολυμάνσεων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και με γνώμονα την προστασία της υγείας αθλούμενων, προπονητών και παραγόντων, το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου, απολυμάνθηκαν οι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Ειδικότερα από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο απολυμάνθηκαν οι  γηπεδικές εγκαταστάσεις (αποδυτήρια  κ.λ.π.)  σε Κασσιόπη, Αχαράβη, Νυμφές, Καρουσάδες και Αυλιώτες.

Επίσης απολυμάνθηκαν οι χώροι του Ωδείου Βελονάδων.