Ερώτηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε Θεοδωρικάκο για τους συμβασιούχους Ο.Τ.Α.

Ερώτηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε Θεοδωρικάκο για τους συμβασιούχους Ο.Τ.Α.

Ανάμεσα στους ερωτώντες τον Υπουργό Εσωτερικών Βουλευτές και αυτός της Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης - Η ερώτηση αφορά στη διάταξη που επιτρέπει στους Ο.Τ.Α. να προσλαμβάνουν προσωπικό σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υγείας

23
Σεπτεμβρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ).  Ερώτηση κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, από τους βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου και Αναπληρωτή Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Χάρη Μαμουλάκη, την οποία συνυπογράφει η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Όλγα Γεροβασίλη και ο Βουλευτής Κέρκυρας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξανδρος Αυλωνίτης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την παράταση της δυνατότητας των Ο.Τ.Α να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για ειδικότητες σε υπηρεσίες τους που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας απαιτεί επαγρύπνηση, ετοιμότητα και έγκαιρο προγραμματισμό για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε προσωπικό των Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υγείας, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ομαλά, καθώς αντιμετωπίζουν τα νέα δεδομένα που θέτει η υγειονομική κρίση.

Έχει δοθεί η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 03.10.2020.

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου ώστε να παραταθεί η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να ανανεώνουν ή να συνάπτουν εκ νέου συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με άτομα που έχουν ήδη προσληφθεί για να παράσχουν υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α’76/03.04.2020), ως προς τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για ειδικότητες σε υπηρεσίες τους που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού;

2. Εξετάζει τη πιθανότητα τροποποίησής της εν λόγω διάταξης ως προς την κατ’ ανώτερο τετράμηνη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί ή που θα συναφθούν με αντικείμενο υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού;

3. Εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να ανανεώνουν ή να συνάπτουν εκ νέου συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με άτομα που έχουν ήδη προσληφθεί για να παράσχουν υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε εφαρμογή της;

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ