Στο ΣτΕ ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας για τον Ερημίτη

Στο ΣτΕ ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας για τον Ερημίτη

Κατατέθηκε αίτημα ακύρωσης στο ΣτΕ κατά των πολεοδομικών πράξεων, αλλά και των αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας, που αφορούν στον αναδασωτέο χαρακτήρα της περιοχής του Ερημίτη

22
Σεπτεμβρίου / 2020

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ).  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ζητώντας την ακύρωση και αναστολή εκτελέσως των πολεοδομικών πράξεων στην περιοχή του Ερημίτη. Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα ακύρωσης των αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας που αφορούν στον αναδασωτέο χαρακτήρα της περιοχής, μετά την πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας:

«Με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας αποφάσισε να υποβληθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας (Ε΄ τμήμα) αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της:

1.  από 28-5-2020 με αρ. πρωτ. ΔOY/οικ/2373 αποφάσεως του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση της υψομετρικής μελέτης οδών για το έργο: Ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» αποτελούμενου από ξενοδοχειακό συγκρότημα 180 κλινών, συγκρότημα επαύλεων και συγκρότημα διαμερισμάτων στη θέση Αρταβάνη (Ερημίτης) της περιοχής Αγίου Στεφάνου Νήσου Κέρκυρας (ΕΣΧΑΔΑ Κασσιώπη Κέρκυρα)» (ΑΔΑ: 9ΟΒΦ465ΧΘΞ-0ΧΦ).

2.  από 9-7-2020 με Α/Α πράξεως 137216 Οικοδομικής Άδειας κατηγορίας 1 (ΑΔΑ: 975Ν46Ψ842-89Ν) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα 3 (ξενοδοχείο), 4 (κατοικίες) και 6 (κατοικίες) της υπ’ αρ. ΓΓΔΠ 0006631ΕΞ2016 από 20.04.2016 ΚΥΑ περί Εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας»,  χωροθετήσεως τουριστικής λιμενικής εγκαταστάσεως και καθορισμού των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής (ΦΕΚ ΑΑΠ 74/22.04.2016).

3.  κάθε άλλης σχετικής προς τις ανωτέρω και επαχθούς δι’ ημάς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως».

Στο σχετκό δελτίο Τύπου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, εξάλλου, αναφέρεται:

«Η Δ/νση Δασών Ν. Κέρκυρας  σε σχέση με τη θέση «Άγιος Στέφανος – Ερημίτης» και σε συνδυασμό με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16-8-2020 και κατέκαψε 159 στρέμματα καταγράφει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Από αυτά 139 στρέμματα είναι ήδη κηρυγμένη ως αναδασωτέα έκταση (απόφαση Νομάρχη ΔΔ/2912/23-10-1990/ΦΕΚ Δ΄643/15-11-1990 και τροποποιητική αυτής ΔΔ/1549/22-8-2002 απόφαση ΓΓ ΠΙΝ /ΦΕΚ Δ’807/20-9-2002).

Η υπόλοιπη έκταση που κάηκε, εμβαδού 20 στρεμμάτων, έχει χαρακτηριστεί «ούτε δάσος ούτε δασική έκταση» (ΔΔ/2143/1-6-1983 .(επισυνάπτεται αποσπ. ορθοφωτοχάρτη).

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας, συνεχίζει τον αγώνα μαζί με την κοινωνία των πολιτών μέχρι την τελική δικαίωση».