Μετατροπή συμβάσεων καθαριστριών και στο δήμο του Βορρά

Μετατροπή συμβάσεων καθαριστριών και στο δήμο του Βορρά

Πέρασε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο του περασμένου Σαββάτου (19/9) η πρόταση της «ΛΑ.ΣΥ.» για μετατροπή των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών από μερικής σε πλήρους απασχόλησης

21
Σεπτεμβρίου / 2020

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΛΑ.ΣΥ.»).  Τη μετατροπή των συμβάσεων 10 καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Την πρόταση έκανε η «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία έφερε το θέμα στο δ.σ. με τη μορφή του προ ημερήσιας διάταξης εξαιτίας του επείγοντος του ζητήματος αφού αφορά την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στα σχολεία.

«Στις 26 σχολικές μονάδες του δήμου, όπου φοιτούν 2.300 μαθητές και εργάζονται 300 εκπαιδευτικοί, εγκρίθηκαν εν μέσω πανδημίας από την κυβέρνηση 17 σχολικές καθαρίστριες, 8 εκ των οποίων μερικής απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός είναι σαφές ότι δεν αρκεί για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την ύπαρξη σε κάθε μονάδα καθαρίστριας σε όλο το ωράριο λειτουργίας του. 

Με αυτά τα δεδομένα ως «ΛΑ.ΣΥ.» εισηγηθήκαμε στο δημοτικό συμβούλιο τη μετατροπή 10 συμβάσεων από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Οι 8 από αυτές αφορούν τις ορισμένου χρόνου που ενέκρινε πρόσφατα η κυβέρνηση και οι 2 υπάρχον προσωπικό του Δήμου.

Από τη μετατροπή των 10 συμβάσεων ο προϋπολογισμός του Δήμου εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί κατά 84.310 €. Προτείναμε το Σώμα να εγκρίνει τη δαπάνη και να θα δοθεί αμέσως η εντολή στις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την μετατροπή των συμβάσεων. Τα απαιτούμενα χρήματα να καλυφθούν από ιδίους πόρους του δήμου και στη συνέχεια να διεκδικηθούν από την κυβέρνηση μαζί με 7 επιπλέον σχολικούς καθαριστές.

Τέλος αναφέραμε ότι αντίστοιχο τέτοιας απόφασης υπάρχει. Η δημοτική αρχή της «ΛΑ.ΣΥ.» στην Πάτρα  αποφάσισε πρόσφατα την μετατροπή 59 συμβάσεων καθαριστών από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.
  
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας είναι σημαντική. Τώρα καλείται η δημοτική αρχή να την υλοποιήσει άμεσα».