Εκτός των νέων περιοριστικών μέτρων, μετά ένα μήνα, η Κέρκυρα

Εκτός των νέων περιοριστικών μέτρων, μετά ένα μήνα, η Κέρκυρα

Στιγμιότυπο από το πρώτο βράδυ (12.8.2020) της ισχύος των έκτακτων, περιοριστικών μέτρων στην Κέρκυρα (Λιστόν). ΦΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Τέθηκε σε ισχύ από σήμερα (15.9.2020) η ΚΥΑ (3927) για την επιβολή έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας.

15
Σεπτεμβρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ. Η ΚΥΑ εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς και β) του Δήμου Μυκόνου.
Στους περιορισμούς περιλαμβάνονται: Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1, απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ. 
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.
Εντός των ορίων των περιοχών αυτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. 
Η ισχύς της απόφασης προβλέπεται από 15/9-30/9/2020 και υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
 
Καταργούνται οι προηγούμενες ΚΥΑ
 
Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53696/1.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών "Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1.9.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 3577)" (Β΄ 3639)».
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55962/10.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3870) καταργείται.

Δείτε την ΚΥΑ 3927 και εδώ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ