Ερώτηση Καρύδη σε Υδραίου για τα Ατομικά Μέσα Προστασίας των εργαζόμενων στο Δήμο

Ερώτηση Καρύδη σε Υδραίου για τα Ατομικά Μέσα Προστασίας των εργαζόμενων στο Δήμο

Για την υγειονομική προστασία του προσωπικού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, ρωτά τη Δήμαρχο, με επιστολή του, στο πλαίσιο του δημοτικού ελέγχου ενόψει της συνεδρίασης της 12ης Αυγούστου, ο επικεφαλής της παράταξης «Κερκυραϊκή Συμμαχία»

07
Aυγούστου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ»).  Εγγράφως απέστειλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, Δημήτρη Μεταλληνό, τη μια από τις δύο ερωτήσεις της παράταξής του ενόψει της προσεχούς συνεδρίασης του οργάνου, ο Γιώργος Καρύδης.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Κερκυραϊκή Συμμαχία», επέλεξε να στείλει με επιστολή στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, την ερώτηση, που αφορά στα μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου.

Αναλυτικά:

«κ. Πρόεδρε,

Σας στέλνω εγγράφως την μία από τις δύο ερωτήσεις που δικαιούμαι να υποβάλλω στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σας ζητώ να εισαχθεί σ΄ αυτή προς λήψη απάντησης από την κ. Δήμαρχο.

Είναι γνωστές οι επανειλημμένες διαμαρτυρίες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σχετικά με την προμήθεια και την ποιότητα των ειδών και μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής των εργαζομένων στο Δήμο.

Πληροφορηθήκαμε ότι το Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Ο.Τ.Α. ‘’Η ΚΕΡΚΥΡΑ’’ έχει διατυπώσει έγγραφη καταγγελία και διαμαρτυρία για την απόφαση 15-10/26-05-2020 της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους Διακήρυξης για την ‘’Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας’’ για το προσωπικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με προϋπολογισμό ύψους 174.250 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι λόγοι που αναφέρονται στην διαμαρτυρία αφορούν κυρίως:

1) Την παράλειψη διαβούλευσης του Δήμου για ζητήματα προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας με εκπροσώπους του παραπάνω Σωματείου, ενώ αυτό είχε ζητηθεί.

2) Τη μη σύσταση από το Δήμο της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

3) Ζητήματα σχετικά με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας.

4) Την παράλειψη προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας του  προσωπικού για τον Covid 19.

5) Την παράλειψη υπολογισμού για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας για το εποχικό προσωπικό του Δήμου, που θα απασχοληθεί στην Καθαριότητα, στην Πολιτική Προστασία και στην υπηρεσία Πρασίνου καθώς και για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Δήμο οχτώ μήνες μέσω ΟΑΕΔ.

Με βάση τα παραπάνω ζητώ από την κ. Δήμαρχο να μας απαντήσει:

α) Ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής επί των παραπάνω αιτιάσεων;

β) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού του Δήμου;  και

γ) Τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με τα ζητήματα τεχνικής ασφάλειας και υγειονομικής προστασίας των εργαζομένων στο Δήμο;»


ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ