Σήμερα (Πέμπτη 6/8) η συζήτηση για το κόστος μεταφοράς των σκουπιδιών

Σήμερα (Πέμπτη 6/8) η συζήτηση για το κόστος μεταφοράς των σκουπιδιών

Από παλαιότερη συνεδρίαση του δ.σ. του ΦΟΔΣΑ Κερκύρας & Παξών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το βράδυ της Πέμπτης (6/8) ορίστηκε τελικώς να γίνει η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία κόστους της αποκαλούμενης και μεγάλης μεταφοράς των σκουπιδιών.

06
Aυγούστου / 2020

Αφορά δηλ. στον διαγωνισμό για την εργολαβία μεταφοράς των κερκυραϊκών σκουπιδιών στη ΔΙΑΔΥΜΑ της Κοζάνης για δυο + ένα χρόνια, χρονικό διάστημα εντός του οποίου προσδοκάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εργοστασίου και του νέου τελικού αποδέκτη υπολείμματος.
Στην συνεδρίαση αναμένεται να μετάσχουν η πρόεδρος του Φορέα, δήμαρχος Μ. Υδραίου, ο αντιπρόεδρος Χ. Σαρλής και ο Γ. Τρεπεκλής. Την ε.ε. συμπληρώνουν οι άλλοι τρεις δήμαρχοι, Βορρά, Νότου και Παξών. Οι δυο πρώτοι ως γνωστόν προτίθενται να κινήσουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες ώστε να διαχειριστούν εκείνοι τη μεταφορά, από κοινού ή κατά μόνας, πάντως εκτός ΦΟΔΣΑ.
Στο τραπέζι της συνεδρίασης βρίσκεται η τιμή εκκίνησης κόστους που ανέρχεται  με τα σημερινά δεδομένα, 76€/τόνο + το κόστος της κατασκευής από τον εργολάβο του σταθμού μεταφόρτωσης, που ανεβάζει το συνολικό ποσό πάνω από τα 100€/τόνο. 
Το συνολικό ποσό ούτως ή άλλως θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων και θα προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη. Είναι προφανές ότι μια αλλαγή τελικού αποδέκτη των μεταφερομένων μπορεί να επιδράσει δραστικά στη διαμόρφωση του τελικού κόστους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ