Αναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus+ χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Αναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus+ χειμερινού εξαμήνου 2020-21

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (22η/10.7.2020) ανακοινώνεται η αναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus του

24
Ιουλίου / 2020

χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21  ή μεταγενέστερα λόγω COVID-19, ως ακολούθως:

Για τους φοιτητές (σπουδές): αποφασίζεται η αναστολή εξερχόμενης κινητικότητας Erasmus του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ή μεταγενέστερα λόγω COVID-19. Σε περίπτωση που η μετάθεση δεν είναι εφικτή για ορισμένους υποτρόφους, είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε επόμενη προκήρυξη του Προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που είναι τελειόφοιτοι ή επί πτυχίω.

Για τους φοιτητές/αποφοίτους (Πρακτική Άσκηση ΕRA-PLACES): δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, αναστολή κινητικότητας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (φορέα υλοποίησης της δράσης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ανωτέρω Ίδρυμα για περισσότερες πληροφορίες (τηλ.20-5385176 - e-mail: [email protected]).

Για το προσωπικό: αποφασίζεται η αναστολή εξερχόμενης κινητικότητας Erasmus του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ή μεταγενέστερα  λόγω COVID-19.