Διατήρηση των καταχωρήσεων για διαφάνεια και στήριξη του Τύπου

Διατήρηση των καταχωρήσεων για διαφάνεια και στήριξη του Τύπου

Μπορεί να άλλαξε ο νομοθετικός προγραμματισμός τελευταία στιγμή όμως τα όσα υποστήριξε στην Επιτροπή ο υπ. Α. Γεωργιάδης για τις καταχωρήσεις, προκάλεσαν την κοινή ανακοίνωση των δυο σημαντικότερων οργανώσεων των εκδοτών περιφερειακού Τύπου.

23
Ιουλίου / 2020

Με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας για την παράταση ενός (1) έτους του καθεστώτος των υποχρεωτικών καταχωρίσεων του Δημοσίου στον Περιφερειακό και Τοπικό Τύπο, ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) καταθέτουν την επιφύλαξή τους και ως εκ τούτου τη διαμαρτυρία τους για την δρομολογούμενη εξέλιξη.
Υπενθυμίζουμε ότι πάγιο αίτημα του ΣΗΠΕ και της ΕΙΕΤ είναι η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων στον περιφερειακό Τύπο ως θεσμική «σταθερά» χωρίς ημερομηνία λήξης, προκειμένου να διασφαλίζονται και να κατοχυρώνονται διαχρονικά οι αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ευρείας ενημέρωσης των πολιτών, χωρίς περιθώρια διακριτικής ή ευνοϊκής μεταχείρισης. 
Είναι άλλωστε, αντιληπτό ότι κάθε παράταση, ιδίως με τόσο σύντομη ισχύ, θέτει τον περιφερειακό Τύπο σε κατάσταση «ομηρίας», αφού διατηρεί μία έωλη κατάσταση, η οποία αφενός απειλεί την διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκδοτικών επιχειρήσεων και αφετέρου ακυρώνει κάθε δυνατότητα προγραμματισμού και σχεδίασης (προσλήψεις, επενδύσεις, ψηφιακή αναβάθμιση κλπ) για τις περιφερειακές εφημερίδες. 
Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι, η υποχρεωτικότητα των δημοσιεύσεων αποτελεί την τελευταία, εναπομείνασα πρόνοια ευεργετικών διατάξεων για τον Περιφερειακό Τύπο, ο οποίος αν και προστατεύεται σε όλη την Ευρώπη με τη μορφή άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων, προκειμένου να υπηρετήσει το σκοπό του ως μέσο ενημέρωσης και προαγωγής ιδεών στις τοπικές κοινωνίες, στη χώρα μας με την επίκληση μνημονιακών δεσμεύσεων, τα τελευταία χρόνια παραμένει χωρίς στήριξη, όχι μόνο στο επίπεδο της οικονομικής ενίσχυσης, αλλά κυρίως στην κατεύθυνση της ουσιαστικής στήριξης για την αναβάθμιση και αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας του. 
Δηλώνουμε ότι, πρόθεση και ώθηση για τον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου αποτελούν η προάσπιση της έγκυρης περιφερειακής ενημέρωσης, η προστασία των θέσεων εργασίας και η οχύρωση απέναντι σε κάθε θεσμική εξέλιξη που μπορεί να απειλήσει με πολιτικές σκοπιμότητες, την αξιοπιστία του. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε:
1. Από την Βουλή, να νομοθετήσει, χωρίς αστερίσκους, την υποχρεωτικότητα των καταχωρίσεων στον Περιφερειακό Τύπο. 
2. Από την κυβέρνηση, να ανταποκριθεί στα αιτήματα των Ενώσεων Τύπου για την οργάνωση θεσμικού διαλόγου με σκοπό την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των σχέσεων Διοίκησης - επιχειρήσεων Τύπου.