Η ετήσια έκθεση ζωγραφικής της Καλλιτεχνικής Σχολής στον Κήπο του Λαού

Η ετήσια έκθεση ζωγραφικής της Καλλιτεχνικής Σχολής στον Κήπο του Λαού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας θα φιλοξενηθεί και φέτος, η ετήσια έκθεση ζωγραφικής

08
Ιουλίου / 2020

των μαθητών της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας. Με έτος ίδρυσης το 1881, η Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας διαθέτει τμήματα ελεύθερου σχεδίου, υδατογραφίας & χαρακτικής, καθώς και προπαρασκευαστικά τμήματα για παιδιά.  Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν στην Αίθουσα Τέχνης της Πινακοθήκης του Δήμου (Κήπος του Λαού) κατά την περίοδο 10 - 24 Ιουλίου. Η έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8:00 μ.μ., με τήρηση των προβλεπόμενων οδηγιών όπως έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και συγκεκριμένα:
α) Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους επισκέπτες
β) Τήρηση απόστασης κατ’ ελάχιστο 2 μέτρα για τους εσωτερικούς χώρους και 1,5 μέτρο για τους εξωτερικούς.
γ) Οι ομαδικές επισκέψεις ή ξεναγήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τα οκτώ (8) άτομα συνολικά. Στοιχεία επικοινωνίας:   26610 - 48690 & [email protected]

Ελένη Κορωνάκη