Συνάντηση Ρόδης Κράτσα με τον υποψήφιο Πρύτανη, Ανδρέα Φλώρο

Συνάντηση Ρόδης Κράτσα με τον υποψήφιο Πρύτανη, Ανδρέα Φλώρο

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις επιμέρους προοπτικές ουσιαστικής ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Π.Ι.Ν.

06
Ιουλίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Συνάντηση με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πραγματοποίησε ο υποψήφιος Πρύτανης Καθηγητής, Ανδρέας Φλώρος, στα γραφεία της Περιφέρειας.

Κατά την συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο υποψήφιος αντιπρύτανης του σχήματος «Ιόνιο Νικά» Αναπληρωτής Καθηγητής, Ευστάθιος Μακρής, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις επιμέρους προοπτικές ουσιαστικής ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ΠΙΝ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες δράσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας, αλλά και ειδικότερα στον προγραμματισμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα, στην συνάντηση τονίστηκε ότι, η υλοποίηση του προγράμματος δράσης που έχει ανακοινωθείαπό το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με επικεφαλής τον κ. Ανδρέα Φλώρο προϋποθέτει, ειδικά στο σκέλος της ανάπτυξης, την ουσιαστική συνεργασία του Ιδρύματος με την ΠΙΝ.

Πτυχές του προγράμματος αυτού, όπως το κτιριολογικό σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίοπρέπει να καθοριστεί με βάση την καταγραφή των μακροπρόθεσμων αναγκών των ακαδημαϊκών του μονάδων,αλλά και τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών σε εστίες σε όλα τα νησιά, αποτελούν εμβληματικά δείγματα απαιτούμενης συνέργειας σε τεχνοοικονομικό επίπεδο.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς σε θέματα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της καινοτομίας σε Περιφερειακό επίπεδο.

Σε αυτό βοηθούν τα ιδιαίτερα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του. Δράσεις όπως η ίδρυση ενός κέντρου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων των σεισμών), αλλά και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υποδομών με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως π.χ. δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) σε όλα τα νησιά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επένδυσης στην καινοτομία τα οποία πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν.

Επιπροσθέτως, σε τομείς όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κάποιες δράσεις - με μικρή όμως πρόοδο – όπως στην αγροδιατροφή, θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι στόχοι με βάση τα πλέον σύγχρονα δεδομένα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου και κληρονομιάς των Ιόνιων Νησιών και η προβολή της ιστορίας τους αποτελεί επίσης υψηλό ζητούμενο και μπορεί να βασιστεί στον μετασχηματισμό της λειτουργίας των μουσείων της περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψιν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Τέλος, η όποια ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Ιδρύματος πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει στρατηγικούσχεδίου,συμπεριλαμβάνοντας υποδομές ανοικτής πρόσβασης, όπως π.χ. ανοικτά ερευνητικάεργαστήρια (openfab/labs), ανοικτά δημιουργικά studios και γραφείο κινηματογραφικών παραγωγών (filmoffice).

Ως προς την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα, πρέπει να υποστηριχθούν εκείνες οι ερευνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάζουν πραγματικά πρωτότυπα και καινοτομικά χαρακτηριστικά και δεν ανακυκλώνουν απλώς τα όποια ερευνητικά αποτελέσματα. Με αυτή την προτεραιότητα ως δεδομένο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, εστιάζοντας στην πραγματική - προσανατολισμένη στην τοπική δυναμική -καινοτομία και με εξειδίκευση σε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, με στόχο την μείωση της έκθεσης συγκεκριμένων τομέων (π.χ. του τουρισμού) σε κινδύνους.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης της πραγματικής καινοτομίας, όπως αυτή μπορεί να προκύψει από διαθεματικές και διεπιστημονικές ερευνητικές προσεγγίσεις, προσανατολισμένων στο να υπηρετήσουν ανάγκες της Περιφέρειας.

Επιπλέον, η εμπειρίατου Ιονίου Πανεπιστημίου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του, μπορεί να συμβάλλει συμβουλευτικάστον αντίστοιχο μετασχηματισμό των διαδικασιών της ΠΙΝ που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία.

Τέλος, η ακαδημαϊκή εξειδίκευση του Ιδρύματος σε θέματα προβολής και επικοινωνίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορεί να ενισχύσει τηνπολυτροπική,διεθνή παρουσίαση της Περιφέρειας.

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:
- Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
- Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
- Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤμήματοςΑρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
- Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

ToΙόνιοΝΙΚΑ

www.ionio-nika.gr