Υποψήφιος Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου -κι επίσημα- ο Ανδρέας Φλώρος

Υποψήφιος Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου -κι επίσημα- ο Ανδρέας Φλώρος

Υπό τον τίτλο «Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης - Το Ιόνιο ΝΙΚΑ», το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο και υποψήφιους Αντιπρυτάνεις τους Ηλία Γαρένη, Ευσταθία Μακρή, Χριστίνα Μπάνου και Χριστίνα Μπενέκη

29
Ιουνίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Την υποψηφιότητά του για την θέση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κατέθεσε επισήμως ο Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ανδρέας Φλώρος, με υποψήφιους Αντιπρυτάνεις τους Ηλία Γιαρένη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Ευστάθιο Μακρή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού.

Υπό τον τίτλο «Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης - Το Ιόνιο ΝΙΚΑ», το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, έχει δημοσιοποιήσει από καιρό το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης στην ιστοσελίδα www.ionio-nika.gr του και με αφορμή την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητας εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:


Ανακοίνωση Υποψηφιότητας για τις Πρυτανικές Εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

«Την υποψηφιότητά μας, στις επικείμενες εκλογές ανάδειξης της Πρυτανικής Αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θέτουμε,με ιδιαίτερη σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης,στην κρίση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ο εκσυγχρονισμός με πρωτοπορία στην έρευνακαι μεποιοτική και εμπεριστατωμένη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο με κύρος, είναι οι αρχές που αποτελούν τη βάση του κοινού οράματός μας για ένα Ίδρυμα που θα υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, την εξωστρέφεια, την ισότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Ένα Ίδρυμα που θα λειτουργεί χωρίς συναλλακτικές λογικές και χωρίςαποκλεισμούς.

Δημιουργούμε μία νέα ακαδημαϊκή εποχή για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βασισμένη στην βαρύτητα του ονόματός του και της ιστορίας του, στην ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών του και των υγειών δυνάμεών του.

Το Πρόγραμμα Δράσης μας χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικότητα υλοποίησης και όχι από αόριστες προεκλογικές υποσχέσεις. Συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με ειλικρίνεια, σεβασμό στη διαφορετική άποψη και με έμφαση στις ακαδημαϊκές ιδιαιτερότητες των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Βασισμένο στη συνεργασία, στον ανθρωπισμό, στην Παιδεία, στα σύγχρονα πανεπιστημιακά ρεύματα, αλλά και στην ιστορία και στονπολιτισμότων Ιόνιων Νησιών, το πρόγραμμά μας αποτελεί συμβόλαιο με ισχύ μετεκλογική, τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σηματοδοτεί παράλληλατην αφετηρία ενός συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί μονόδρομο για μιαεποικοδομητική και αποτελεσματική διοίκηση.

Πρωταρχικός στόχος μας η πραγματικήΑνάπτυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα. Ανάπτυξη που μπορεί ναεπιτευχθείμε την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης και δομημένης Ιδρυματικής στρατηγικής, που θα υλοποιηθεί με την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ανάπτυξημε θεσμική και στοχευμένηΥποστήριξη. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίεςσυνιστούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της Πανεπιστημιακήςλειτουργίας. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με βασικό εργαλείο τον καθολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό - ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την μελλοντική, βιώσιμη ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου -οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς οριζόντιας προώθησης και θεσμικής υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος.

Υλοποιώντας υπεύθυνα, με εντιμότητα, συνέπεια, διαφάνεια, ακαδημαϊκό ήθος και με υψηλά πρότυπατο πρόγραμμά μας, θα κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, αυτοδύναμο και ανοιχτών οριζόντων,Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει ο Πρωταγωνιστής και όχι ο «κομπάρσος»τηςπορείαςτης Ελληνικής Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:
- Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
- Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας

- Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

- Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤμήματοςΑρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

- Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

ToΙόνιοΝΙΚΑ

www.ionio-nika.gr»