Δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας

Δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας

Photo: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/αρχείου

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Κατεπείγουσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και από τις 19:00 μέχρι τις 20:30

26
Ιουνίου / 2020

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ορισμός εκπροσώπου στην γενική συνέλευση της ΑΝΙΟΝ.

2. Έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία-αναβάθμιση παιδικών χαρών στο πλαίσιο του προγράμματος του πράσινου ταμείου

3. Έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΟΝ90 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»

Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτης Παπαδάτος , η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης καταληκτικών προθεσμιών. Οι εισηγήσεις των παραπάνω θεμάτων έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στην τελευταία συνεδρίαση «11η».