Παρουσίαση υποψηφιότητας Κίνησης Ενότητας Ιονίου Πανεπιστημίου

Παρουσίαση υποψηφιότητας Κίνησης Ενότητας Ιονίου Πανεπιστημίου

Υποψήφιος Πρύτανης ο Αθανάσιος Ευσταθιού, πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας

18
Ιουνίου / 2020

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 
Η Κίνηση Ενότητας θέτει υποψηφιότητα για τις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές του Ιονίου Πανεπιστημίου που αναμένονται να διεξαχθούν στα μέσα του Ιουλίου 2020. Ο Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, ηγείται του ψηφοδελτίου, συνεπικουρούμενος από τους Μάρκο Αυλωνίτη (Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής), Ζωή Διονυσίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών), Σωτήρη Λίβα (Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας) και Κωνσταντίνο Οικονόμου (Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής).
 
Στις παρούσες συγκυρίες με δυσχερείς παραμέτρους, όπως η οικονομική ύφεση και η υγειονομική κρίση, η Κίνηση Ενότητας Ιονίου Πανεπιστημίου επιχειρεί ένα πέρασμα στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Το προφίλ της είναι συγκεκριμένο:  χωρίς περιττά λόγια, χωρίς ανώφελους σχεδιασμούς και εντυπωσιασμούς, εστιασμένη στο πραγματικό, το εφικτό και το προοδευτικό.

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε να διαχειριστούμε ένα μικρού μεγέθους περιφερειακό και πολυνησιωτικό ίδρυμα, που παρά την ικανοποιητική για τον βραχύ του βίο διεθνή αναγνώριση και παρά το κύρος που διαθέτει, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Με σεβασμό στην παράδοση των Ιονίων Νήσων, στον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου και στο έργο που παραλαμβάνουμε, δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που επιδιώκουμε: η ενότητα και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του πανεπιστημίου. Έχοντας πλήρη συναίσθηση πως η πραγματική δύναμη του πανεπιστημίου μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, οραματιζόμαστε μία ρωμαλέα εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική πραγματικότητα. Επιδιώκουμε κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες) να απολαμβάνει μία δημιουργική και αλληλέγγυα καθημερινότητα, βασισμένη στην ισοτιμία και στον σεβασμό. Παρά το γεγονός ότι το κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει διαφορετικό ρόλο, σας καλούμε να ενωθούμε όλοι για τον ίδιο σκοπό: την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιθυμούμε να προσφέρουμε περισσότερο χώρο και δυνατότητες για ουσιαστικές συνεργασίες, ώστε να αξιοποιηθεί η ανθρώπινη ευφυΐα, η έμπνευση, η δημιουργικότητα και οι ατομικές δυνατότητες του καθενός. Βασικός μας στόχος είναι η ισχυροποίηση του ακαδημαϊκού στίγματος σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άξονας του προγράμματός μας είναι η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου των Ιονίων Νήσων. Με τη δημιουργία θερινών σχολείων στα νησιά-έδρες τμημάτων, με την ίδρυση διανησιωτικού προγράμματος ανταλλαγών καθηγητών και φοιτητών, με πνεύμα προσφοράς και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, στοχεύουμε να στηρίξουμε την έρευνα και τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων του ιδρύματος για την πρόοδο και την ανάπτυξη του πανεπιστημίου και του τόπου. Επιπρόσθετα, είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την ουσιαστική ένωση των δύο ιδρυμάτων που συνδιαμόρφωσαν το νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μέσα από δυναμικά προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στοχεύουμε στην ενδυνάμωση και στον εμπλουτισμό των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το πανεπιστήμιό μας, καθώς και σε μία καθοριστική κοινωνική παρέμβαση.

Καλούμε την επιστημονική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου να συμπορευτούμε και να συνεργαστούμε με διαφάνεια και αποφασιστικότητα για ένα πανεπιστήμιο δημοκρατικό, ισχυρό, εξωστρεφές, χωρίς προκαταλήψεις, αποστάσεις και διακρίσεις. Η ισχύς εν τη ενώσει.