Κατανομή 3ης και 4ης δόσης 2019 στις σχολικές μονάδες Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Κατανομή 3ης και 4ης δόσης 2019 στις σχολικές μονάδες Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

ΑΧΑΡΑΒΗ(ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Πιστώθηκαν τα ποσά της γ και δ δόσης έτους 2019 , ύψους 69.680,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών-εξόδων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

17
Ιουνίου / 2020

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχολικών επιτροπών  α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Παναγιώτης Παπαδάτος, στους επιμέρους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας πιστώθηκαν τα ποσά της γ και δ δόσης έτους 2019 , ύψους  69.680,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών-εξόδων.
Η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τα Νομικά πρόσωπα των Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας .
Ειδικότερα τα ποσά που κατατέθηκαν ανά σχολική μονάδα:
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - ΠΟΣΟ σε ευρώ €
 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16.340
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ 4.340
ΑΥΛΙΩΤΩΝ 3.000
1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 6.400
2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3.200
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 4.160
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 3.340
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 6.400
Γενικό σύνολο για τα σχολεία της ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:47.180 €
 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΑΓΡΟΥ 8.000
ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ 3.000
ΘΙΝΑΛΙΩΝ 4.000
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 2.500
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 5.000
 

Γενικό σύνολο για τα σχολεία της ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:22.500

Έχουν δρομολογηθεί δε, οι ενέργειες για την κατανομή της 1ης  και 2ης δόσης του 2020.

Οι σχολικές καθαρίστριες

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Παπαδάτο, το θέμα των συμβάσεων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων  του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας έχει ολοκληρωθεί με τις υπογραφές τους αφενός, αφετέρου έχει ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη καταβολή  της ανεργία τους. 
Όσον αφορά στην καταβολή της μισθοδοσίας τους:  Ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν  σε κάθε Δήμο, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  των συμβάσεων  από όλους τους Δήμους της Κέρκυρας.