Όλοι οι Παξινοί μαζί για καθαρισμό των παραλιών & των λιμανιών τους

Όλοι οι Παξινοί μαζί για καθαρισμό των παραλιών & των λιμανιών τους

ΓΑΪΟΣ(ΠΑΞΟΙ). Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεσόγειος Καθαρές Θάλασσες 2020», ο Δήμος Παξών, ο Κυνηγητικός Σύλλογος, οι καταδυτικές ομάδες του νησιού και η ομάδα εθελοντών Παξών

12
Ιουνίου / 2020

προβαίνουν στο καθαρισμό των λιμανιών και των παραλιών του νησιού .
Η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός του νησιού είναι δείγμα του πολιτισμού και τρόπος ανάδειξης του νησιού μας .
Όσοι θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να παρευρεθούν στα λιμάνια Γαΐου, Λάκκας και Λογγός στις 09:00 πμ την Κυριακή 14/06/2020.