Ερώτηση Αυλωνίτη στη Βουλή για τους επιτυχόντες Ειρηνοδίκες

Ερώτηση Αυλωνίτη στη Βουλή για τους επιτυχόντες Ειρηνοδίκες

«Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εξάντληση του Πίνακα των επιτυχόντων μέχρι τη λήξη ισχύος του, θα καταστεί επιβεβλημένη η παράταση της ισχύος του Πίνακα μέχρις εξαντλήσεώς του», τονίζει ο Βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ

05
Ιουνίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ  Αλέξανδρος Αυλωνίτης, την οποία συνυπογράφουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον  Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα την παράταση ισχύος του τελικού Πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών.

Ο βουλευτής τόνισε πως στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εξάντληση του Πίνακα των επιτυχόντων μέχρι τη λήξη ισχύος του, όπως οι ανάγκες και οι νέες συνθήκες επιτάσσουν, θα καταστεί επιβεβλημένη η παράταση της ισχύος του Πίνακα μέχρις εξαντλήσεώς του.

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «Παράταση ισχύος του τελικού Πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών»

Η προκήρυξη πρόσληψης δοκίμων Ειρηνοδικών βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με την παράταση ισχύος του τελευταίου πίνακα επιτυχόντων έως 31-12-2021 και τα αντίστοιχα, Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) των παρατάσεων αυτού.

Συναφή τρόπο έκδοσης Φ.Ε.Κ. των παρατάσεων μαρτυρά και ο προηγούμενος, σχετικός διαγωνισμός βάσει των οποίων εξαντλήθηκε ο τότε, πίνακας επιτυχόντων.

Ο προαναφερθείς τελικός πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών  που ίσχυε, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν/Δτος 962/1971 (Α΄ 183) «περί Κώδικος Δικαστικών Λειτουργών» από της δημοσιεύσεώς του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους δηλαδή, του έτους 2017, παρατάθηκε αρχικά έως την 31.12.2018 με το άρθρο 51 του Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017), ενώ με το άρθρο 27 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218/24/12/2018) παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς του, μέχρι την 31.12.2020.

Η με αρ. πρωτ. 104572/24-12-2014 προκήρυξη, αλλά και το ως άνω άρθρο 27 του Ν.4587/2018 προβλέπουν ότι, από τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού πρόσληψης δοκιμών Ειρηνοδικών θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια ισχύος του Πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών.

Επειδή, στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εξάντληση του Πίνακα των επιτυχόντων μέχρι τη λήξη ισχύος του, όπως οι ανάγκες και οι νέες συνθήκες επιτάσσουν, θα καταστεί επιβεβλημένη η παράταση της ισχύος του Πίνακα μέχρις εξαντλήσεώς του, όπως ακριβώς συνέβαινε σε όλους τους διαγωνισμούς των Ειρηνοδικών μέχρι τώρα

Ερωτάστε κ. Υπουργέ

1. Σκοπεύετε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για τη θεσμοθέτηση της παράτασης ισχύος του τελικού πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών;

2. Πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η οριστική διευθέτηση της παράτασης ισχύος του εν λόγω πίνακα επιτυχόντων;

3. Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου οι επιτυχόντες να εκπαιδευτούν στη Σχολή Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), χωρίς τη διενέργεια νέου εισαγωγικού διαγωνισμού, ο οποίος θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό;