Εκλογή νέου γραμματέα του δημ. συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας σε ειδική συνεδρίαση την Κυριακή

Εκλογή νέου γραμματέα του δημ. συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας σε ειδική συνεδρίαση την Κυριακή

ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέο γραμματέα καλείται να εκλέξει το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας, μετά την παραίτηση της Α. Καρδακάρη.

05
Ιουνίου / 2020

Η Ειδική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου, Δ.Ε. Κερκυραίων  και ώρα 12:15 μ.μ., με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Εκλογή Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν της υποβληθείσης παραιτήσεως της Δημοτικής Συμβούλου κας Αγγελικής – Χριστίνας Καρδακάρη από την ανωτέρω θέση (Αριθμ. Πρωτ. 16277/1.6.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και της εγκυκλίου 87 (Αριθμ. Πρωτ. 59646/20.8.2019 ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ) «Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια».