Γ. Καρύδης: «Πλήγμα οι "δια περιφοράς" συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου»

Γ. Καρύδης: «Πλήγμα οι

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κερκυραϊκή Συμμαχία», πλήττεται η θεσμική και δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ θέτει θέμα νομιμότητας λόγω απαρτίας

02
Ιουνίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ανακοίνωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κερκυραϊκή Συμμαχία» στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, Γιώργου Καρύδη, με την οποία εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη λειτουργία του οργάνου με συνεδριάσεις «δια περιφοράς», καθώς όπως λέει με τον τρόπο αυτό πλήττεται η θεσμική και δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής της «Κερκυραϊκής Συμμαχίας» τονίζει μάλιστα, ότι δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία από τη στιγμή που προβλέπεται να είναι παρόντα τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 30 δημοτικοί σύμβουλοι.

Αναλυτικά όλα όαα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Γιώργου Καρύδη:

«Στη σημερινή συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ’’Δια περιφοράς’’ δεν θα υπάρξει απαρτία, γιατί απαιτούνται πλέον να είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (30 δημ. σύμβουλοι), κάτι που δεν θα συμβεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των περισσότερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Σχετικά με τη σύγκλιση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Ιουνίου ‘’Δια περιφοράς’’ ο δημοτικός σύμβουλος της Παράταξης Γιώργος Καρύδης, κοινοποίησε στο Προεδρείο και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων την παρακάτω έγγραφη Επιστολή- Δήλωση. 

κ. Πρόεδρε,
κ. κ. Συνάδελφοι,

1) Θεωρώ ότι μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της πανδημίας του κορωναϊού, η διεξαγωγή των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ‘’Δια Περιφοράς’’ είναι πλέον καταχρηστική, στερείται νομιμότητας και πλήττει τη θεσμική και δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου, επιτρέπεται πλέον η δια ζώσης σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται εκεί.

3) Επικουρικά μπορεί να λάβει χώρα συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη. Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα του Δήμου πρέπει να λαμβάνουν χώρα απρόσκοπτα, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει. Είναι ζήτημα λαϊκής εντολής και Δημοκρατίας.

4) Επομένως δεν συντρέχει περίπτωση για τη ‘’Δια Περιφοράς’’ συνεδρίαση, αφού σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, απαιτείται ‘’να ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα να πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής’’.
Στην Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση δεν γίνεται επίκληση τέτοιας ανάγκης ούτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης προκύπτει η συνδρομή των παραπάνω νόμιμων προϋποθέσεων.

5) Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, όπως η 163/29-05-2020 Εγκύκλιος ρητά διευκρινίζει, η νόμιμη απαρτία σε ‘’Δια Περιφοράς’’ συνεδρίαση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, από την 1η Ιουνίου και μετά σχηματίζεται με την παρουσία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς για την τυχόν διεξαγωγή της επίμαχης Συνεδρίασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 δημοτικών συμβούλων, διαφορετικά δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία.

6) Κατόπιν όλων των παραπάνω, σας δηλώνω ότι δεν συμμετέχω στη συνεδρίαση  ‘’Δια Περιφοράς’’ της 2ας Ιουνίου 2020.

7) Κατά συνέπεια πρέπει να ματαιωθεί η εν λόγω συνεδρίαση και τα θέματά της να συμπεριληφθούν στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση που κατά προτεραιότητα είναι αναγκαίο να γίνει  δια ζώσης είτε κατ΄ εξαίρεση με τηλεδιάσκεψη.

8) Τέλος σας ζητώ στα Πρακτικά της  Συνεδρίασης να καταγραφεί η παραπάνω θέση της Παράταξής μου και εμένα προσωπικά».