«Παράθυρο» στην αγορά εργασίας από την Π.Ι.Ν. σε 500 άνεργους

«Παράθυρο» στην αγορά εργασίας από την Π.Ι.Ν. σε 500 άνεργους

Πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους και μακροχρόνια άνεργους στα Ιόνια Νησιά, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου και του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Οκτώ εκπαιδευτικά αντικείμενα για τους ενδιαφερόμενους

31
Μαΐου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, παρέχει σε 500 άνεργους στα Ιόνια Νησιά το Περιφερειακό Κεντρο Επαγγελματικής Κατάρτησης Δια Βιου Μάθησης με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Η δράση αυτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο και το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, υπο την επιβλεψη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι κατηγορίες των εκπαιδευομένων είναι:
α) Άνεργοι 15-29 ετών και
β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών.

Οι ωφελούμενοι του κάθε προγράμματος κατάρτισης με διάρκεια 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις) κατανέμονται σε 8 εκπαιδευτικά αντικείμενα σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό,  το εμπόριο και τις εξαγωγές.

Οι εκπαιδευόμενοι θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων. 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης το οποίο είναι 5€ μιεκτά (1.500€ για το σύνολο της κατάρτισης), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Τα προγράμματα κατάρτισης για Ανέργους, που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης και ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά αντικείμενο έχουν ως εξής:

- Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου  (50)

- Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου  (20)

- Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου  (50)

- E-commerce & Hospitality Sales & Marketing  (20)

- Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  (20)