Προσανατολισμός της ΠΙΝ τώρα!

Προσανατολισμός της ΠΙΝ τώρα!

Σε ένα ορθολογικό πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, θα ήταν αυτονόητη η διαπίστωση, ότι ο διοικητικός σχεδιασμός της χώρας οφείλει να γίνεται ενιαία, με στόχο τη δημιουργία συμπαγών μηχανισμών υλοποίησης πολιτικών αποφάσεων επ’ ωφελεία των πολιτών.

28
Μαΐου / 2020

Αν η συζήτηση για την διοικητική υπαγωγή των υγειονομικών δομών της Κέρκυρας διεξαχθεί στο παραπάνω πλαίσιο, και όχι στο γνωστό … η Κέρκυρά μας, ο ψύχραιμος παρατηρητής θα δεχθεί το εξίσου αυτονόητο: ότι εφόσον οι Περιφέρειες υπάγονται σε μεγαλύτερες ολοκληρώσεις, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, είναι λογικό, λειτουργικό και χρήσιμο, οι επιμέρους υπηρεσίες να υπάγονται στα ίδια διοικητικά κέντρα. 
Μεταφερόμενες στα του οίκου μας, οι παραπάνω σκέψεις οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι δεν είναι λογικό ο υγειονομικός χάρτης της χώρας να είναι προσαρμοσμένος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και σε άλλους τομείς, λ.χ. στην εκπαίδευση, ναακολουθεί τις δομές τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μία σοβαρή και ανοιχτή συζήτηση για τον γενικότερο προσανατολισμό της ΠΙΝ, να συζητηθεί δλδ. ανοιχτά και με νηφάλιο λόγο το θέμα του γενικότερου προσανατολισμού στη μία ή την άλλη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιστορικά, πολιτιστικά , οικονομικά και γεωγραφικά δεδομένα.
Το αίτημα να κοιτάζει η ΠΙΝ με το ένα πόδι στα Γιάννενα και με το άλλο στην Πάτρα, δεν αντέχει σε κριτική και εξυπηρετεί μόνο εσωτερικές ισορροπίες και σκοπιμότητες, οι οποίες ταλανίζουν επί χρόνια την ευρύτερη περιοχή μας.
Ακόμα καλύτερη προοπτική θα ήταν, βεβαίως,η ανάπτυξη ενός πολιτικού κινήματος με στόχο την κατάργηση ή την αναβάθμιση σε αιρετού του ενδιάμεσου βαθμού Διοίκησης, ο οποίοςνοθεύει τα βήματα αποκέντρωσης των τελευταίων δεκαετιών.
Είναι ώρα τέτοιου είδους δομικά και θεσμικά ζητήματα να τεθούν με παρρησία στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι εμφανές ότι αυτή πρωτοβουλία μπορεί και πρέπει να προέλθει από εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών.

ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ