Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας

ΑΧΑΡΑΒΗ(ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση καλείται το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και από τις 11:00 πμ μέχρι τις 12:00 πμ,

27
Μαΐου / 2020

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής της με αριθμό 5-49/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με τίτλο «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» ως προς τις Σχολικές Μονάδες που ανήκουν σ’ αυτήν. 
2. Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής της με αριθμό 5-51/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με τίτλο «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» ως προς τις Σχολικές Μονάδες που ανήκουν σ’ αυτήν. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της σύστασης και λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και κατ’ επέκταση η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.