Με τους περιορισμούς του κορωνοϊού φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων

Με τους περιορισμούς του κορωνοϊού φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η 19η Μαΐου, έχει οριστεί με νόμο ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και έχει καθοριστεί, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και ο τρόπος οργάνωσης αυτών.

15
Μαΐου / 2020

Την Κυριακή 24η Μαΐου 2020, θα γίνει:
- Γενικός σημαιοστολισμός σε όλη την επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 24ης Μαΐου 2020 και
- Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης Μαΐου 2020 μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Με τον ν. 2193/1994 (Α’ 32) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και με το π.δ. 99/1994 (Α’ 87) έχει καθοριστεί, με λεπτομέρεια, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή και ο τρόπος οργάνωσης αυτών.
Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν κατά βάση γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων και των δημοτικών και περιφερειακών καταστημάτων, τέλεση δοξολογιών στις έδρες των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων, εκφώνηση ομιλιών κατά τη δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στις έδρες των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων.

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, την 24η Μαΐου 2020, θα γίνει:
- Γενικός σημαιοστολισμός σε όλη την επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 24ης Μαΐου 2020 και
- Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης Μαΐου 2020 μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.