Βλάβη της ΔΕΥΑΚ στη Στρατιά

Βλάβη της ΔΕΥΑΚ στη Στρατιά

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε βλάβη δευτερεύοντος αγωγού της ύδρευσης, οφείλεται η χαμηλή πίεση του

14
Μαΐου / 2020

νερού στο δίκτυο της περιοχής Ανεμομύλου, Στρατιάς, Ανάληψης. Επί τόπου, βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΥΑΚ για την αποκατάσταση της βλάβης και στη συνέχεια της πίεσης της υδροδότησης, στο δίκτυο της περιοχής. 

Ελένη Κορωνάκη