Τετάρτη 06.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Θετική η Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην πρόταση της V. Veras

Zero waste
26 Φεβρουαρίου 2020 / 13:48

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο δυσεπίλυτο χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας

εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή της στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας των μηδενικών αποβλήτων (“zerowaste”) που διαθέτει φιλικά προς το περιβάλλον και την τοπική οικονομία συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η δραστική μείωση των απορριμμάτων, που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή και η ανάκτηση-αξιοποίηση φυσικών πόρων από τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, η Ομοσπονδία τονίζει: «Κατανοούμε την ανάγκη της προσωρινής, και μόνον, μεταφοράς ενός μεγάλου μέρους των απορριμμάτων μας στην Κοζάνη ως μια λύση ανακούφισης ώστε να μην ζήσουμε και πάλι τις αρνητικές εικόνες των περασμένων καλοκαιριών. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι η δρομολόγηση και η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α. Κέρκυρας) στο Τεμπλόνι, που διαφορετικά θα έδινε μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα, απαιτεί μια μεγάλη πίστωση χρόνου πέραν της διετίας ή και τριετίας. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η άμεση δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη της διαλογής στη πηγή, του διαχωρισμού των οργανικών αποβλήτων και την κομποστοποίηση αυτών καθώς και της ανακύκλωσης σε τουλάχιστον τέσσερα ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα) είναι αυτή που θα προσφέρει για τα επόμενα χρόνια και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της παραπάνω αναφερόμενης Μ.Ε.Α. μια δραστική και σωτήρια μείωση του όγκου των απορριμμάτων μας.

Για την ταχεία υλοποίηση του παραπάνω σκοπού, η Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενθαρρύνει κάθε θεσμικά υπεύθυνο δημόσιο φορέα (Δήμους, ΦΟ.Δ.Σ.Α.) να διερευνήσει προς όφελος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στην Κέρκυρα, την πλήρως οικονομικά υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τεχνοκρατική πρόταση του Οργανισμού Δημοτικών Αποβλήτων Ευρώπης, η οποία είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και ανάγει το νησί μας σε πρότυπο «μηδενικών αποβλήτων».

Η διεθνής εμπειρία σε πάνω από 400 πόλεις στην Ευρώπη ενισχύει την πεποίθηση ότι, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και των καλών πρακτικών που αναμένονται να εισαχθούν, θα βρεθούμε σύντομα και με ασφάλεια σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον και το νησί μας θα αποκτήσει μια αξιοζήλευτη ονομασία προέλευσης (zero waste island) με διεθνές θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία, την αγορά και τον τουρισμό μας».