Με την αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας συναντήθηκαν εκπρόσωποι των Πυροσβεστών

Με την αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας συναντήθηκαν εκπρόσωποι των Πυροσβεστών

Την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, Μελίτα Ανδριώτη, επισκέφθηκαν στο γραφείο της σήμερα

14
Ιανουαρίου / 2020

ο Αντιπύραρχος Νίκος Κολοβός, ο Αντιπύραρχος Νίκος Κόλλας και ο Επιπυραγός Κωνσταντίνος Μικάλεφ, εκπρόσωποι της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος της Π.Ι.Ν.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». 

Επίσης συζητήθηκε το ζήτημα της στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, για το οποίο η κ. Ανδριώτη σε συνεννόηση με τον κ. Ορφανουδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων, δεσμεύτηκαν ότι το τεύχος δημοπράτησης θα εκδοθεί σύντομα.