Ραντάρ πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων στους Αγίους Δέκα

Ραντάρ πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων στους Αγίους Δέκα

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης εγκατέστησε για τέσσερις μήνες ένα τέταρτης γενιάς μετεωρολογικό ραντάρ στους Άγιους Δέκα

04
Σεπτεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Δήμος Κέρκυρας), καθώς και άλλους φορείς (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην Κέρκυρα), στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου i-ALARMS (Interreg–IPACBCGreece - Albania), σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκυρης και έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System) έντονων ή/και ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, πυρκαγιές) και των συνεπειών τους (πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και έντονα φαινόμενα διάβρωσης ακτών και περιοχών Natura), που να καλύπτει την περιοχή του Δήμου Κέρκυρας.Η βασική συνιστώσα ενός τέτοιου συστήματος είναι μετρήσεις πραγματικού χρόνου με σύγχρονα μετεωρολογικά ραντάρ, σε συνδυασμό με δορυφορικές παρατηρήσεις και επίγειους μετεωρολογικούς σταθμούς που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθούν. Οι μετρήσεις αυτές θα τροφοδοτούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγνωστικά μετεωρολογικά και υδρολογικά μοντέλα βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία τους.

Τα προϊόντα πρόγνωσης θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που χρειάζονται την πληροφορία, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του συστήματος, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Τα προϊόντα πρόγνωσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιχειρησιακή διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων τόσο σε επίπεδο ταμιευτήρων (λιμνοδεξαμενών) και λεκανών απορροής όσο και σε επίπεδο υπόγειων υδατικών σωμάτων, διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών (ξηρασία, πλημμύρες, καύσωνας, παγετός, αποκλεισμοί περιοχών λόγω χιονοκάλυψης, πλημμυρών, κλπ.).Η πρώτη και καθοριστική φάση ανάπτυξης του συστήματος περιλαμβάνει την εγκατάσταση σε χαμηλές κορυφές (υψόμετρο 500 μ.) σύγχρονων ευέλικτων (με δυνατότητα εύκολης μετακίνησης) μικρών μετεωρολογικών ραντάρ χαμηλού κόστους με εμβέλεια μέχρι και 120 χιλιόμετρα από τις θέσεις εγκατάστασής τους.

Για τον σκοπό αυτόν και στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου το ΙΕΠΒΑ μετέφερε και εγκατέστησε επιτυχώς την 1η Σεπτεμβρίου και για τέσσερις μήνες ένα τέταρτης γενιάς μετεωρολογικό ραντάρ, ονόματι XPOL, στο χώρο που είναι εγκατεστημένο το ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στους Άγιους Δέκα.