4 εκατ. € από την ΠΙΝ για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

4 εκατ. € από την ΠΙΝ για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, συστάθηκε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

21
Δεκεμβρίου / 2017

Τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4 εκατ. €) συνεισφέρει το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 με την από 15/12/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στο νεοσύστατο Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
Ειδικότερα, σκοπός της σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, όπως: στη χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του  τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους κλπ.
 
Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα παρέχονται στις επιχειρήσεις δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις.
 
Τη διαχείριση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναλαμβάνει το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης Α.Ε., το οποίο σε επόμενη φάση θα εκδώσει Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, όπως υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες  επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις  όλων των τύπων.
Τέλος, με την παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση των παραπάνω δράσεων επιχειρηματικότητας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ