Καθηγητές από το πρόγραμμα Erasmus+ επισκέφθηκαν το Μουσείο Καποδίστρια

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Μουσείο Καποδίστρια είχε τη χαρά να φιλοξενήσει καθηγητές από την Κέρκυρα, το Ναύπλιο, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία

08
Νοεμβρίου / 2018

οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για τον Καποδίστρια, που συντονίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν “The many-facet personality of Ioannis Capodistrias” και στο επόμενο διάστημα θα επισκεφθούν το Μουσείο  και οι μαθητές των Ευρωπαϊκών αυτών χωρών για την αναζήτηση στοιχείων και την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τη ζωή και το έργο του Καποδίστρια.