• Παρασκευή 29 Απριλίου 2016
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
390 χιλ.€ για συντηρήσεις δρόμων
25 Απριλίου 2016

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Adagio
Εκεί που χτυπά η καρδιά του Adagio
28 Απριλίου 2016

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη το νησί έχει αλλάξει χρώμα και όψη καθώς τα εκατοντάδες φανάρια της πόλης έχουν ντυθεί στο πενθιμο μωβ, συμβολίζοντας το πένθος για τα πάθη του Κυρίου.