Παραλαβή δύο νέων κεφαλών για τον καρδιολογικό υπέρηχο του Νοσοκομείου Κέρκυρας

Καλύπτουν την ανάγκη εξειδικευμένων εξετάσεων, αναγκαίων σε μια νησιωτική περιοχή

22
Aυγούστου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε η παραλαβή δύο νέων κεφαλών (παιδιατρική και διοισοφάγειος) για τον καρδιολογικό υπέρηχο που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από το 2017 στο  νοσοκομείο. Οι 2 νέες κεφαλές έρχονται να καλύψουν την ανάγκη εξειδικευμένων εξετάσεων που αποτελούν όμως καθημερινές ανάγκες σε μια νησιωτική περιοχή όπως η Κέρκυρα.

Η παιδιατρική κεφαλή, διευκολύνει την καρδιολογική υπερηχογραφική εξέταση στις μικρές ηλικίες, ήδη εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο νέο καρδιολογικό υπέρηχο, αποκτά ιδιαίτερη χρησιμότητα ειδικά σε περιπτώσεις κρίσιμων αποφάσεων για επείγοντα περιστατικά (όπως π.χ. νεογνά).


Η διοισοφάγειος κεφαλή, αποτελείται από ηχοβολέα προσαρμοσμένο στην άκρη ενός σωλήνα παρόμοιου με το γαστροσκόπιο. Η μέθοδος εισαγωγής είναι ακριβώς η ίδια με τη γαστροσκόπηση και η κεφαλή προωθείται με προσοχή στον οισοφάγο του ασθενούς. Έτσι, έρχεται σε στενή επαφή με την καρδιά, η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον οισοφάγο, και μπορούν να εξεταστούν οι δομές της καρδιάς με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.
Ενδείκνυται για
-          έλεγχο ύπαρξης θρόμβων εντός της καρδιάς, σε περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων,
-          έλεγχος ύπαρξης λοίμωξης στις βαλβίδες της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα),
-          ανευρύσματα ή διαχωρισμός στην αορτή,
-          εκτίμηση της ανεπάρκειας των καρδιακών βαλβίδων, κυρίως των κολποκοιλιακών και ειδικά της μιτροειδούς,
-          εκτίμηση της λειτουργικότητας της προσθετικής βαλβίδας.(όταν με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα δεν αξιολογείται λεπτομερώς η προσθετική βαλβίδα για τεχνικούς λόγους)
 
Η συγκεκριμένη κεφαλή απαιτεί εξειδίκευση στη χρήση της από τον χειριστή καρδιολόγο και για το λόγο αυτό αναμένεται να μπορέσει να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται σε κλινικά περιστατικά εντός Οκτωβρίου, που θα υπάρξει αντίστοιχη πιστοποίηση σε καρδιολόγο του νοσοκομείου.
Η προμήθεια των δυο κεφαλών συνολικής αξίας 60.000 ευρώ ξεκίνησε στα τέλη του 2017 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ των Ιονίων Νήσων.