Εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Συλλόγου Τεμπλονίου, αναμένεται η απόφαση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Συλλόγου Τεμπλονίου κατά του Δήμου

20
Μαρτίου / 2019

Κέρκυρας του Συνδέσμου Καθαριότητας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι δύο πλευρές θα καταθέσουν τα στοιχεία τους έως την Παρασκευή 22/3 και αναμένεται η απόφαση του  Δικαστηρίου περίπου εντός ενός μήνα.
 

Ελένη Κορωνάκη