36 θέσεις εργασίας καθαριστών/τριων στο νοσοκομείο Κέρκυρας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Από αύριο, 06/11/2018 και για 10 εργάσιμες ημέρες, ξεκινάει η υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε νέο διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ

05
Νοεμβρίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου, «η προκήρυξη του διαγωνισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους καθώς και η σχετική μοριοδότηση, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα http :// www . gnkerkyras . gr / om 1 . html,  ενώ η έναρξη των συμβάσεων θα είναι από 1/1/2019 και θα διαρκέσει έως την 31/12/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και ένα χρόνο, το νοσοκομείο δεν συνεργάζεται με εργολαβικά συνεργεία καθαρισμού και οι συμβάσεις γίνονται απευθείας με τους εργαζομένους, γεγονός που εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρημάτων για το νοσοκομείο, αλλά και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα απασχολούνται περισσότερα άτομα στην υπηρεσία (41 αντί 36 που απασχολούσε η εταιρία) με πλήρη απασχόληση, με καλύτερους μισθούς για τους/τις εργαζόμενους/ες (ο μέσος μισθός μικτά ανέρχεται περίπου στα 1100 ευρώ μηνιαίως) και με λιγότερα έξοδα για το νοσοκομείο (όπως ορίζει ρητά άλλωστε η νομοθεσία σε σχέση με την προγενέστερη κατάσταση).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό, προβλέπει τη δυνατότητα επανυποβολής δικαιολογητικών από τους ήδη εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας του Νοσοκομείου, των οποίων η σύμβαση λήγει στις 31/12/2018.

Ο διαγωνισμός  που ξεκινάει από αύριο, έρχεται να ολοκληρώσει την διαδικασία πλήρωσης των απαιτούμενων  θέσεων εργασίας στον τομέα της καθαριότητας του νοσοκομείου, που ξεκίνησε  με τον πρώτο διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ, τον προηγούμενο μήνα, για   πέντε (5) προκηρύξεις θέσεων καθαριστών/τριών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο   ΓΝ Κέρκυρας, των οποίων η πρόσληψη θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες»
.