Συνεδριάζει το Σάββατο (21/4) το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων νήσων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η συνεδρίαση θ΄ αρχίσει στις 10:00 και θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Η ημερήσια διάταξη.

13
Απριλίου / 2018

ΘΕΜΑ 1o: 3η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 ΘΕΜΑ 2o: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018 ΘΕΜΑ 3o: Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 62-7/2017 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 4o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: « Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕL05)». ΘΕΜΑ 5o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: « Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕL02)». ΘΕΜΑ 6o: Διατύπωση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: « Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL04)». ΘΕΜΑ 7o: Τρόποι αντιμετώπισης της άναρχης κοπής των ελαιοδένδρων και της παράνομης εμπορίας ξύλου στον Κερκυραϊκό Ελαιώνα. ΘΕΜΑ 8o: Για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. ΘΕΜΑ 9o: Προβλήματα Δασικών Χαρτών στα Επτάνησα. ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κεφαλληνίας & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση σχεδίου δράσης για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στα θαλάσσια στενά στα πλαίσια του έργου PASSAGE το οποίο χρηματοδοτείται από το INTERREG EUROPE 2014-2020. ΘΕΜΑ 12o: Γαλάζια Ανάπτυξη για τη μακρο- Περιφέρεια Αδριατικής - Ιονίου και την Ανατολική Μεσόγειο. ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν - Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής. ΘΕΜΑ 14o: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν - Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Α.Ο.Πρόννοι για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας”, Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων.