Προτάσεις χωροθέτησης του νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας αναμένει ο Σύνδεσμος Καθαριότητας

Πρόσκληση υποβολής νέων προτάσεων

14
Aυγούστου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Κέρκυρας καλεί όλους τους πολίτες, φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες της Κέρκυρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων που θα παράγονται στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Κέρκυρας (νέο ΧΥΤΥ).

Ο νέος ΧΥΤΥ είναι έργο που προβλέπεται από το ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων (ΚΥΑ 63085/5401/27-12-2016 (ΦΕΚ Β'4317)) και απαραίτητο στοιχείο το οποίο συμπληρώνει την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων η οποία στηρίζεται στην διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος, στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης και στην ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών διαχείρισης των προδιαλεγμένων οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ και ΜΕΑ).

Τα ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες θέσεις προκειμένου να είναι συμβατές με τις θεσμοθετημένες  περιβαλλοντικές, χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις είναι οι εξής:

 • Έκταση άνω των 45 στρ.
 • Εκτός οικιστικών περιοχών
 • Σε απόσταση >1 km σε ευθυγραμμία από τα όρια των οικιστικών περιοχών
 • Εκτός περιοχών προστασίας του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
 • Εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων (ζώνη Α)
 • Εκτός περιοχών για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη που αφορά σε θέματα Εθνικής Άμυνας και Ασφαλείας
 • Eκτός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας
 • Σε απόσταση ≥1 km από τουριστικές περιοχές
 • Σε απόσταση από αεροδρόμια : ≥ 1,5 Km (αεροσκάφη με ελικοφόρους κινητήρες) - ≥3,0 km (αεριωθούμενα αεροσκάφη)
 • Σε απόσταση ≥0,15 km από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων
 • Σε απόσταση ≥1km από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα
 • Σε απόσταση ≥0,5km από πυρήνες βιοτόπων, υγροτόπων, σημειακά διατηρητέα μνημεία της φύσης και του τοπίου κ.ά.
 • Σε απόσταση ≥0,5km από ακτογραμμές
 • Σε απόσταση ≥ 1km από κολυμβητικές ακτές
 • Σε απόσταση > 20m  περιμετρικά  των σημείων  απόληψης  νερού ύδρευσης
Οι προτάσεις θα διατυπώνονται εγγράφως προς την Δ/νση Περιβάλλοντος & Τ.Υ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας (ταχ. διεύθυνση: ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 38, ΤΚ 49100, τηλ. 2661047520, Fax: 2661039977, [email protected]), μέχρι τις 30/8/2019.
Για να μπορούν να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν γεωγραφικές συντεταγμένες και να συνοδεύονται από έκθεση  συμβατότητας με τις ανωτέρω δεσμεύσεις.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
 
 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας
Ευγένιος – Σπυρίδων Ασπιώτης