Όλοι υποχρεούνται να αναρτούν κατάλογο τιμών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών όλα τα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να αναρτούν τις τιμές τους σε τιμοκατάλογο - καρτέλα ενημέρωσης πελάτη, εντός των δωματίων/διαμερισμάτων της επιχείρησής τους και σε εμφανές σημείο άμεσα ορατό από τους πελάτες τους.

12
Ιουλίου / 2019

Ειδικότερα, η απαντητική επιστολή του Υπουργείου σε σχετική μας ερώτηση αναφέρει: Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67, παρ.1): «Άρθρο 67: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν».
Εφόσον λοιπόν δεν εξαιρούνται τα τουριστικά καταλύματα από την υποχρέωση, σημαίνει ότι όλα υποχρεούνται «να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης», όπως ακριβώς ισχύει από το 2015.
Όσον αφορά στην υπάρχουσα ειδικότερη νομοθεσία, του Υπουργείου Τουρισμού, δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να αναιρεί την ως άνω υποχρέωση τήρησης Τιμοκαταλόγου. 
«Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 67 της ως άνω ΥΑ, δεν αναφέρεται ρητά οποιαδήποτε εξαίρεση από την αντίστοιχη υποχρέωση».
Για τους παραπάνω λόγους καλούνται οι επαγγελματίες  να προσέλθουν και να παραλάβουν την Κάρτα Ενημέρωσης Πελάτη - Τιμοκατάλογο από την Ομοσπονδία τουριστικών καταλυμάτων.