Εθελοντικός καθαρισμός των ακτών του Ερημίτη

Η δράση περιλαμβάνει ενημέρωση για το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά, τη βιοποικιλότητα της περιοχής του Ερημίτη και φυσικά τον καθαρισμό.

07
Απριλίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματός #zeroplastic η iSea σε συνεργασία με το Let's do it Greece, το Let's do this Corfu! ας δράσουμε Κερκυρα! και τον σύλλογο 'Ερημίτη Πλους- Περιβαλλοντική προστασία ακτίων βορείου στενού Κέρκυρας' SAVE ERIMITIS - CORFU (Ερημίτης-Κέρκυρα) συνδιοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό της περιοχής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της OceanCare

Η δράση περιλαμβάνει ενημέρωση από την οργάνωση iSea, για το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά και των κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης, ενημέρωση για τη βιοποικιλότητα της περιοχής του Ερημίτη και φυσικά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30-11.00 Προσέλευση
11:00-11.10 Καλωσόρισμα και σύντομη ενημέρωση για τις μεθόδους καθαρισμού
11.10-11.20 Η βιοποικιλότητα του Ερημίτη
11:20 -15.00 παράκτιος καθαρισμός ακτής (διάλειμμα στα μισά)