Εκδήλωση για τις Γαλάζιες Σημαίες 2018

ΑΡΚΑΔΙΑ. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) διοργανώνει εκδήλωση για την ανακοίνωση των βραβεύσεων του Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το 2018, την Τετάρτη 9 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

30
Απριλίου / 2018

στις 19:00 στο Ανοιχτό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο Παράλιο Άστρος, με εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων του τουριστικού κλάδου.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των Μέσων Επικοινωνίας θα μπορούν να παραλάβουν την Ανακοίνωση Τύπου, καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή (κατάλογος των βραβεύσεων, αφίσα με τον χάρτη της Ελλάδος όπου παρουσιάζονται οι βραβεύσεις, στατιστικοί πίνακες με ανάλυση των αποτελεσμάτων, φωτογραφίες κλπ.)
Για τους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται επί τόπου διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ