Βενζινάδικα

Πρατήρια με αυτόματο πωλητή (24ωρα)

22
Φεβρουαρίου / 2017

Κακαρούγκας Κώστας - Σολάρι
Παγκράτης Σπ. Κων/νος - Γουβιά
Κεφαλλωνίτη Ιωάννα – Πέραμα
Κουρτέσης Αλέξανδρος – Λίνια Χλωμού
Χοντρογιάννη Ιωάννα - Μωραΐτικα
Πρατήρια με προσωπικό 24ωρο
Ερμής 304 Αλυκές Ποταμού
Χοντρογιάννη Ιωάννα – Μωραΐτικα