Φαρμακεία

Τρίτη 21.02.2017

21
Φεβρουαρίου / 2017

Τρίτη 21.02.2017
 
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:30, ΓΡΙΜΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 29 (ΣΑΡΟΚΟ) - ΤΗΛ. 2661033221.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 20:30 ΕΩΣ ΤΙΣ 8:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 13 (ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ) - ΤΗΛ. 2661020970.
 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΩΝ - ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:30, ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΙ - ΤΗΛ. 2663072517.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 20:30 ΕΩΣ ΤΙΣ 8:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΙ - ΤΗΛ. 2663072517.
 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:30, ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΤΗΛ. 2661075305.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 20:30 ΕΩΣ ΤΙΣ 8:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΤΗΛ. 2661075305.
 
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:30, ΒΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ - ΤΗΛ. 2662024143.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 20:30 ΕΩΣ ΤΙΣ 8:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ - ΤΗΛ. 2662024143.