Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ

23
Μαρτίου / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΒΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.00 - 06.30 - 08.15 -10:00 -11.45 -13.00 -14.00 -15.30 – 18.00 - 20.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.45 - 09.30 -11:30 -14.00 – 18.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 – 17.00.
ΚΑΒΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 - 07.45 - 09:45 -11.30 -13.45 -15.30 - 17.00 - 19.15 - 22.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 11.00 -13:00 -15.30 - 20.00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.00 - 18.30.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΤΡΙΤΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 14.00, ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.00 - 14:00.
ΠΕΤΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ,  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.20 - 15.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.20 - 15.30.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΠΑΡTΕΡΑ,  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 14.00, ΣΠΑΡΤΕΡΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 - 15.20

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΕΣΟΓΓΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 06.30 - 08.15 - 10.00 - 11.45 – 13.00 - 14.00 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 18.00 - 20.30 - 21.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.45 - 09.30 - 11.30 - 12.45 - 14.00 - 16.30 – 18.30 - 20.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 - 12.00 - 15.30 – 17.00 - 20.30.
 
ΜΕΣΟΓΓΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.00 - 08.45 - 10.30 - 12.15 - 13.15 – 14.30 - 15.15 - 16.15 - 16.25 - 17.15 - 19.45 - 22.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.45 – 09.50 - 11.45 - 13.45 - 16.15 - 17.15 - 20.45 – 2115.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.15 - 11.45 - 12.45 - 16.15 - 19.15 - 21.15.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.20.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΛΩΜΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.00 - 14.00
ΧΛΩΜΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 - 15.15

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.45 - 08.30 - 12.30 - 15.00 - 18.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.30 - 14.00.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  07.00 - 09.30 - 13.30 - 16.00 - 19.00.
 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15 - 15.30.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.00 – 13.30.
ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.30 – 14.15.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.00 - 11.45 - 14.30 - 18.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.30 - 14.00.
ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.45 - 12.45 - 15.30 - 18.50.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30 - 15.00.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΝΤΑΤΙ,  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.00 - 14.00. ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.30 Παυλιάνα - 14.00 Παυλιάνα.
ΠΕΝΤΑΤΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ 07.00 - 15.00, ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.45 Παυλιάνα - 14.40 Παυλιάνα

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.45 - 14.15.
ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  07.15 - 14:45.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ,  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 - 12.00 - 14.30.
ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.45 - 12.45 - 15.15

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.00 - 08.15 - 11.00 - 13.30 - 16.30 - 20.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.15 – 14.00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.00 – 17.30.
ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ,  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.35 – 08.45 - 11.30 – 14.00 – 17.00 - 21.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.15 – 14.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.45 – 18.00.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 06:30 (Λισιπιό) - 08:30 - 12:00 - 14:15 - 17:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 - 12:00 - 14:15 - 17:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:00 - 16:00.
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07:05 (Λισιπιό) -09:20 - 13:00 - 15:15 - 18:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:20 - 13:00 - 15:15 - 18:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:50 - 17:00.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΛΙΑΠΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.30 – 08.30 - 12.00 - 14.15 - 17.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.30 - 12.00 - 14.15 - 17.00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:00 - 16:00.
ΛΙΑΠΑΔΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.15 - 09.30 -12.40 - 14.55 – 17.40.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.30 - 12:40 - 14.55 – 17.40.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12.00 – 16.40.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΕΡΜΟΝΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09.00 – 12.00 –14.30.
ΕΡΜΟΝΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09.30 –12.30 – 15.00.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΥΛΙΩΤΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 – 08.30 – 12.00 - 14.00 – 16.00 (Μύλος).
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.00 – 08.30 (Μύλος) – 14.00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 (Μύλος) – 17.00 (Μύλος).
ΑΥΛΙΩΤΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.35 – 10.15 – 13.40 – 16.00 – 17.20 (Μύλος).
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.35 – 09.50 (Μύλος) – 16.00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.10 (Μύλος) – 18.20 (Μύλος).

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 08.30 – 14.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.00 – 14.00.
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.25 – 10.10 – 15.50.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.25 - 15.50.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΣΙΔΑΡΙ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 08.30 - 11.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 – 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.00 - 08.30 - 11.00 - 14.00 – 18.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 – 17.00.
ΣΙΔΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.00 – 10:25 - 12.20 – 13.55 - 16.15 – 17.30 - 21:45.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 10.00 - 12.20 - 16.15 – 20.15.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.15 - 18.30.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΦΙΩΝΑ - ΑΡΙΛΛΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 14.00.
ΑΦΙΩΝΑ - ΑΡΙΛΛΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.25 – 15.40.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  05.30 - 08.30 - 11.00 – 14.00 - 16.00 - 20.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.00 - 08.30 - 11.00 - 14.00 – 18.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 – 17.00.
 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  06.45 - 09.55 - 12.25 - 15.00 - 17.40 – 21.50.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.40 - 09.55 - 12.25 - 15.20 – 20.00.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.55 – 18.40.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΝΥΜΦΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  05.30 - 14.00.
ΝΥΜΦΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, 07.00 - 15.10.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΓΩΝ), ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 – 13.30.
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΓΩΝ) - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.20 - 15.00.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 - 13.30.
ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.20 - 14.50.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΡΟΔΑ – ΑΧΑΡΑΒΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.30 - 08.30 - 11.00 - 14.00 - 16.00 – 20.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.00 - 08.30 - 11.00 – 14.00 – 18.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 – 17.00.
ΑΧΑΡΑΒΗ - ΡΟΔΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  07.00 – 10.20 – 12.40 –15.45 - 17.45 – 22.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 – 09.45  - 12.40 – 16.15 – 19.50.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.45 – 18.45.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΣΣΙΩΠΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.15 – 08.30 – 12.15 - 14.30 - 16.30 – 17.30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.45  - 08.30 – 14.30 – 17.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 – 17.00.
ΚΑΣΣΙΩΠΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.00 - 10.15 – 14.00 - 16.30 - 18:50.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15 - 10.15 – 16.30 – 18.50.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.15 – 18.45.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΕΡΙΘΕΙΑ - ΛΟΥΤΣΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.15* - 08.30 - 12.15 - 14.30*.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.45 - 08.30 – 14.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 – 17.00.
*ΛΟΥΤΣΕΣ (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή).
ΠΕΡΙΘΕΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.50 (06.45*) – 10.00 - 13.45 - 16.20 (16.10*).
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.05 – 10.00 – 16.20.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.00 – 18.30.
*ΛΟΥΤΣΕΣ (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή).

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08.30 - 12.15 - 20.00
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ -  ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.45 - 09.00 - 13.00 – 21.00.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΣΩΚΡΑΚΙ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 - 13.15.
ΣΩΚΡΑΚΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.00 - 14.30.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛEHMOΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.00 -14.00.
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛEHMOΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.40 - 15.30.
 
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΑΚΡΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06.15 - 13.45.
ΜΑΚΡΑΔΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 07.10 - 14.45.

ΚΕΡΚΥΡΑ  - ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ – ΝΗΣΑΚΙ, 05.15 - 08.30 - 12.15 - 14.30 - 17.30 – 20.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 05.45 - 08.30 – 12.15 - 14.30 – 17.30.
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.30 - 17.00.
ΝΗΣΑΚΙ - ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ 07.25 – 10.40 - 14.25 - 16.55 – 19.15 – 20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 07.40 - 10.40 – 13.00 – 16.55 – 19.15.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 11.40 - 19.10.
 
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08.15 - 13.15 - 20.15.
ΑΘΗΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 07.00 - 11.00 - 20.30.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08.15 - 13.15.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 09.30 - 14.00.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΑΡΙΣΑ 08.15 ΤΡΙΤΗ,13.15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 14.00 ΤΕΤΑΡΤΗ, 14.00 ΚΥΡΙΑΚΗ.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΑΘΗΝΑ: 07.45 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ
ΑΘΗΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΙΜΜΗ: 11.00 ΣΑΒΒΑΤΟ