Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ

30
Μαΐου / 2019


Βόρεια Κέρκυρα
Α1. Κέρκυρα – Αγ. Στέφανος: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 08:30, 14:00 - Σάββατο: 05:00, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:25, 10:10, 15:50, Σάββατο: 06:25, 15:50
Α2. Κέρκυρα – Σιδάρι: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 08:30, 11:00, 12:00, 16:00, 20:30 -  Σάββατο: 05:00, 08:30, 11:00, 14:00, 18:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 10:25, 12:20, 13:55, 16:15, 17:30, 21:45 - Σάββατο: 07:00, 10:00, 12:20, 16:15, 19:50 – Κυριακή: 11:15, 18:30
Α3. Κέρκυρα – Ρόδα - Αχαράβη: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:30, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 20:30 -  Σάββατο: 05:00, 08:30, 11:00, 14:00, 18:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 10:20, 12:40, 15:45, 22:00 - Σάββατο: 07:00, 09:45, 12:40, 16:15, 19:50 – Κυριακή: 11:15, 18:45
Α4. Κέρκυρα – Κασσιώπη: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:15, 08:30, 12:15, 14:30, 17:30 - Σάββατο: 05:45, 08:30,  14:30, 17:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 10:15, 14:00, 16:30, 18:50 - Σάββατο: 07:15, 10:15, 16:30, 18:50 – Κυριακή: 11:40, 19:10
Α5. Κέρκυρα – Μπαρμπάτι – Νησάκι: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:15, 08:30, 12:15, 14:30, 17:30, 20:00 - Σάββατο: 05:45, 08:30, 12:15, 14:30, 17:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:25, 10:40, 14:25, 14:55, 19:15, 20:45 - Σάββατο: 07:40, 10:40, 13:00, 16:55, 19:15 – Κυριακή: 11:40, 19:10
Α6. Κέρκυρα – Αφιώνας - Αρίλλας: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:25, 15:40
Α7. Κέρκυρα – Άγιος Γεώργιος Πάγων: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15, 13:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:20, 15:00
Α8. Κέρκυρα – Αυλιώτες: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 08:30, 12:00, 14:00, 16:00 - Σάββατο: 05:00, 08:30,  14:00 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:35, 10:15, 13:25, 16:00, 19:20 - Σάββατο: 06:35, 09:50, 16:00 – Κυριακή: 11:10, 18:20
Α9. Κέρκυρα – Παλαιοκαστρίτσα: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30, 08:30, 12:00, 14:15, 17:00 - Σάββατο: 08:30, 12:00, 14:15, 17:00 – Κυριακή: 11:00, 16:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:05, 09:20, 13:00, 15:15, 18:00 - Σάββατο: 09:20, 13:00, 15:15, 18:00 – Κυριακή: 11:50, 17:00
Α10. Κέρκυρα – Λιαπάδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30, 08:30, 12:00, 14:15, 17:00 - Σάββατο: 08:30, 12:00, 14:15, 17:00 – Κυριακή: 11:00, 16:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:15, 09:30, 12:40, 14:55, 17:40 - Σάββατο: 09:30, 12:40, 14:55, 17:40 – Κυριακή: 12:00, 18:40
Α11. Κέρκυρα – Καρουσάδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:30, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 20:30 - Σάββατο: 05:00, 08:30, 11:00, 14:00, 18:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:45, 09:55, 12:25, 15:00, 17:40, 21:50 - Σάββατο: 06:40, 09:55, 12:25, 15:20, 20:00 – Κυριακή: 10:55, 18:40
Α12. Κέρκυρα – Περίθεια - Λούτσες: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:15, 08:30, 12:15, 14:30 - Σάββατο: 05:45, 08:30, 14:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:45, 10:00, 13:45, 16:10 - Σάββατο: 07:05, 10:00, 16:20 – Κυριακή: 11:00, 18:30
Α13. Κέρκυρα – Άνω Κορακιάνα: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30, 12:15, 20:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:45, 09:00, 13:00, 21:00
Α14. Κέρκυρα –Σωκράκι: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 13:15. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 14:30
Α15. Κέρκυρα – Άγιος Παντελεήμων: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:40, 15:30
Α16. Κέρκυρα – Μακράδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15, 13:45. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:10, 14:45
Α17. Κέρκυρα – Νύμφες: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:30, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 15:10
Α18. Κέρκυρα – Αρμενάδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15, 13:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:20, 14:50
 
 
 
Νότια Κέρκυρα
Β1. Κέρκυρα – Κάβος: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 06:30, 08:15, 10:00, 11:45, 14:00, 15:30, 18:00, 20:30 - Σάββατο: 05:45, 09:30, 11:30, 14:00, 18:30 – Κυριακή: 09:30, 17:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15, 07:45, 09:45, 11:30, 13:45, 15:30, 17:00, 19:15, 22:00 - Σάββατο: 07:00, 11:00, 13:00, 15:30, 20:00 – Κυριακή: 11:00, 18:30
Β2. Κέρκυρα – Πετριτής: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 14:00 - Σάββατο: 05:45, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:20, 15:30 - Σάββατο: 07:00, 15:30
Β3. Κέρκυρα – Σπαρτερά: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15, 15:20
Β5. Κέρκυρα – Άγιος Γεώργιος: Δευτέρα – Παρασκευή: 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:20
Β7. Κέρκυρα – Μεσογγή: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 06:30, 08:15, 10:00, 11:45, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 18:00, 20:30 - Σάββατο: 05:45, 09:30, 11:30, 12:45, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30 – Κυριακή: 09:30, 12:00, 15:30, 17:00, 20:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 08:45, 10:30, 12:15, 13:15, 14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 17:45, 19:45, 22:30 - Σάββατο: 07:45, 09:50, 11:45, 13:45, 16:15, 17:15, 20:45, 21:15 – Κυριακή: 10:15, 11:45, 12:45, 16:15, 19:15, 21:15
Β8. Κέρκυρα – Άγιος Ματθαίος: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:00, 11:45, 14:30, 18:15 - Σάββατο: 06:30, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:45, 12:45, 15:30, 18:50 - Σάββατο: 07:00, 15:00
Β9. Κέρκυρα – Πεντάτι: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:00, 14:00 - Σάββατο: 06:30, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 15:00 - Σάββατο: 07:45, 14:40
Β10. Κέρκυρα – Άγιος Γόρδιος: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 08:15, 13:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30, 09:00, 14:15
Β11. Κέρκυρα – Βαρυπατάδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:45, 14:15. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:15, 14:45
Β12. Κέρκυρα – Χλωμό: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:00, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15,  15:15
Β13. Κέρκυρα – Στρογγυλή: Δευτέρα – Παρασκευή: 05:45, 08:30, 12:30, 15:00, 18:15 – Σάββατο: 06:30, 14:00. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 09:30, 13:30, 16:00, 19:00 – Σάββατο: 07:15, 15:30
Β14. Κέρκυρα – Σιναράδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 08:15, 11:00, 13:30, 16:30, 20:30 - Σάββατο: 08:30,  14:00 – Κυριακή: 10:00, 17:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:35, 09:05, 11:30, 14:00, 17:00, 21:00 - Σάββατο: 09:15, 14:30 – Κυριακή: 10:45, 18:00
Β15. Κέρκυρα – Aqualand: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30, 09:00, 12:00, 14:30, 16:30, 20:30 - Σάββατο: 08:30,  14:00 – Κυριακή: 10:00, 17:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:25, 09:45, 13:15, 15:30, 17:25 - Σάββατο: 14:55 – Κυριακή: 18:25
Β16. Κέρκυρα – Έρμονες: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00, 12:00, 14:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:30, 12:30, 15:00
Β17. Κέρκυρα – Γλυφάδα: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30, 09:00, 12:00, 14:30, 16:30, 20:30 - Σάββατο: 08:30,  14:00 – Κυριακή: 10:00, 17:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 09:30, 12:30, 15:00, 17:15, 21:15 - Σάββατο: 09:00, 14:45 – Κυριακή: 10:30, 18:15
Β18. Κέρκυρα – Γιαννάδες: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:15, 12:00, 14:30. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 06:45, 12:45, 15:15
 
Υπόλοιπη Ελλάδα
Χ1. Κέρκυρα – Αθήνα: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:15, 13:15, 20:15 - Σάββατο: 08:15, 13:15, 20:15 – Κυριακή: 08:15, 13:15, 20:15. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00, 11:00, 20:30 - Σάββατο: 07:00, 11:00, 20:30 – Κυριακή: 07:00, 11:00, 20:30
Χ2. Κέρκυρα – Λευκίμμη - Αθήνα: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:15. Επιστροφή: Σάββατο: 11:00
Χ3. Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:15, 13:15 - Σάββατο: 08:15, 13:15 – Κυριακή: 08:15, 13:15. Επιστροφή: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:30, 14:00 - Σάββατο: 09:30, 14:00 – Κυριακή: 09:30, 14:00
Χ4. Κέρκυρα – Λάρισα: Τρίτη, Παρασκευή: 08:15, 13:15. Επιστροφή: Τετάρτη: 14:00. Κυριακή: 14:00.