Πτήσεις

Τρίτη 25.4.17

25
Απριλίου / 2017

Κέρκυρα – Αθήνα (απευθείας): Aegean – Olympic Air: 06:40, 11:20, 19:35
Αθήνα – Κέρκυρα (απευθείας): Aegean – Olympic Air: 09:50, 18:00

Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη (με μία στάση): Aegean - Olympic Air: 06:40, 11:20, 19:35
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα (με μία στάση): Aegean - Olympic Air: 06:30, 07:25, 08:20, 10:20, 12:05, 14:45, 16:20