Πτήσεις

27-29.1.2019

26
Ιανουαρίου / 2019

Κυριακή 27.1.19


ΚέρκυραΑθήναAegean: 14:50, 19:40 - Sky Express: 11:40, 20:40
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean: 13:20, - Sky Express: 10:00, 19:00
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Aegean: 19:40
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean: 18:30
 

Δευτέρα 28.1.19

Κέρκυρα – Αθήνα: Sky Express: 16:55, 20:40
Αθήνα  Κέρκυρα: Sky Express: 12:15, 19:00
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Sky Express: 13:55
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean: 06:30, 07:30, 10:00, 11:30, 15:00,  20:45
 

Τρίτη 29.1.19

ΚέρκυραΑθήναAegean: 09:30, 19:40 - Sky Express: 20:40
ΑθήναΚέρκυραAegean: 08:00, 18:05 - Sky Express: 19:00
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Aegean: 09:30, 19:40
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean: 22:00, Sky Express: 15:25