Πτήσεις

Πέμπτη 23.3.2017

23
Μαρτίου / 2017

Κέρκυρα – Αθήνα (απευθείας)
Aegean – Olympic Air: 08:30, 15:00, 19:30
Αθήνα – Κέρκυρα (απευθείας)
Aegean – Olympic Air: 07:00, 13:30, 17:55

Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη
Aegean - Olympic Air: 08:30, 15:00, 19:30 (με μία στάση)
Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα
Aegean: 06:30, 07:30, 09:15, 12:35, 14:50, 23:50 (με μία στάση) - Olympic Air: 06:40 (απευθείας), 09:15, 12:35, 14:50, 23:50 (με μία στάση)