Πτήσεις

24-26.6.17

24
Ιουνίου / 2017

Σάββατο 24.6.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 06:40, 11:20, 19:35, 23:15
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 05:10, 09:50, 18:00, 21:40
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:40, 11:20, 19:35, 23:15
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:25, 07:25, 08:20, 10:20, 12:05, 13:20, 14:45, 17:25, 19:20, 20:55
                     
 
Κυριακή 25.6.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 11:20, 20:10, 23:15
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 09:50, 18:35, 21:40
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 11:20, 20:10, 23:15
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:25, 07:25, 10:20, 12:05, 14:45, 17:25, 19:20, 20:55, 23:30
 
 
Δευτέρα 26.6.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 06:40, 11:20, 19:35, 23:15
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 05:10, 09:50, 21:40
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:40, 11:20, 23:15, Astra (απευθείας): 08:00
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:25, 07:25, 08:20, 10:20, 12:05, 14:45, 17:25, 18:25, 19:20, 20:55, Astra (απευθείας): 06:40