Πτήσεις

23-25.6.18

22
Ιουνίου / 2018

Σάββατο 23.6.18
ΚέρκυραΑθήνα: Aegean - Olympic Air: 06:45, 11:25, Sky Express: 09:05, 21:35
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Aegean - Olympic Air: 06:45, 11:25
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air: 06:25, 07:25, 08:15, 10:20, 11:35, 15:05, 17:25, 19:15, 20:55, 22:25
 
Κυριακή 24.6.18
ΚέρκυραΑθήνα: Aegean - Olympic Air: 06:45, 11:25, 15:00, 19:35, Sky Express: 09:05, 11:00, 21:35
ΑθήναΚέρκυρα: Aegean - Olympic Air: 06:05
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Aegean - Olympic Air: 06:45, 11:25, 15:00, 19:35
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air : 06:25, 07:25 08:10, 10:20, 11:35, 15:05, 17:25, 19:15, 22:25
 
Δευτέρα 25.6.18
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean - Olympic Air: 06:45
Αθήνα – Κέρκυρα: Sky Express: 07:30
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη: Aegean - Olympic Air: 06:45
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air: 06:25, 07:25 08:10, 10:20, 11:35, 15:05, 17:25, 19:15