Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Νότο την Παρασκευή

Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και η ενημέρωση του σώματος από τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας για τη σύσκεψη που αφορούσε στη διαχείριση των απορριμμάτων

04
Νοεμβρίου / 2019

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ).  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, την προσεχή Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στις 17:30, στην Αίθουσα Λόγου & Τέχνης του Γυμνασίου / Λυκείου Λευκίμμης.

Τα δέκα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετική με την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, αναφορικά με την Αντιμετώπιση του οξύτατου ζητήματος των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.

4. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού Μισθοδοσίας Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος & εξουσιοδότηση αρμοδίων οργάνων για την κίνηση λογαριασμού. (Εισηγητής κος Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)

5. Υποβολή αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση VIII του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" του Υπουργείου Εσωτερικών , στον άξονα προτεραιότητας  "Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες  των Δήμων" (Εισηγητής ο  κος Δήμαρχος)

6. Εκλογή μελών Αντιπροσώπων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο ΔΗΠΕΘΕ (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

7. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού Χαραχτήρα με την Επωνυμία Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών (ΕΙΘΕ). (Εισηγητής Κος Καββαδίας Ιωάννης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου )

8. Καθορισμός του ανώτατου ορίου κλήσεων μηνιαίως. (Εισηγητής κος Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)

9. Λήψη Απόφασης για συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την μίσθωση κτηρίου για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής κος Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)

10. Ορισμός δύο Δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή καταλληλότητας "Μίσθωση κτηρίου για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου" (Εισηγητής κος Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)