Οι αντιδήμαρχοι του Μαχειμάρη στη Βόρεια Κέρκυρα

Έδωσε με αυτόν τον τρόπο τέλος στην εκκρεμότητα που έγινε αφορμή φημών, αλλά και σεναρίων

18
Σεπτεμβρίου / 2019

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ).  Δικαιώθηκε στο δικαστήριο και όρισε αντιδημάρχους, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, δίνοντας έτσι τέλος στην εκκρεμότητα που έγινε αφορμή φημών αλλά και σεναρίων.

Έτσι σύμφωνα με την απόφασή του 180/17.09.2019 ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι που είναι:

Ανδρέας Σαούλος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Φωτισμού, Πρωτογενούς Τομέα, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

Σταμάτιος Πουλιάσης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Νικόλαος Μουζακίτης, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας.