Οι Πρόσκοποι Κέρκυρας έστησαν τις σκηνές στις κατασκηνώσεις των Γουβιών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η πολύτιμη εμπειρία των Προσκόπων Κέρκυρας ζητήθηκε για το στήσιμο των σκηνών στις Κατασκηνώσεις των Γουβιών.

23
Ιουλίου / 2019

Οι μεγάλες παλιές σκηνές ("δεκάρες") χρειάζονταν προσκοπικό know-how για να στηθούν.  Φυσικά, ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα Δήμου.
Το παγκόσμιο προσκοπικό μότο «Έσο έτοιμος» στην πράξη!

Οι παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις "Σταμάτιος Δεσύλλας" στα Γουβιά θα λειτουργήσουν για το έτος 2019, το χρονικό διάστημα από 25 Ιουλίου, μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, τα οποία έχουν ανάγκη για παραθερισμό, παιδιά με αναπηρίες, ηλικιωμένοι (είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι) και ενήλικοι με αναπηρίες.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι πέντε:

Πρώτη Κατασκηνωτική Περίοδος :  25 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη  μέχρι 03  Αυγούστου  ημέρα Σάββατο  ( για άτομα με αναπηρία και παιδιά ηλικίας 6-16 ετών,  10 ημέρες)

Δεύτερη Κατασκηνωτική Περίοδος : 06 Αυγούστου ημέρα Τρίτη  μέχρι 15 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες).

Τρίτη Κατασκηνωτική Περίοδος : 18 Αυγούστου ημέρα Κυριακή  μέχρι  27 Αυγούστου ημέρα Τρίτη (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες).

Τέταρτη Κατασκηνωτική Περίοδος: 30 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή  μέχρι 08
Σεπτεμβρίου  ημέρα Κυριακή (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες).

Πέμπτη Κατασκηνωτική Περίοδος: 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη μέχρι 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή ( για ηλικιωμένα άτομα, 10 ημέρες)