Ποιοι αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που παραιτήθηκαν

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Νικολούζου

14
Μαΐου / 2019

- Ο αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου Βασίλειος Άρης Μπαλής  ορίζεται  και αντιδήμαρχος Οικονομικών
- Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Καββαδίας ορίζεται και αντιδήμαρχος  Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
- Ο αντιδήμαρχος για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο  Σπύρος Σκόρδος ορίζεται  και αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού
Επίσης
 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως δημαρχούντες αντιδήμαρχοι:
- ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Γουλής, από την έκδοση της απόφασης έως 30.6.19
- ο  αντιδήμαρχος Βασίλης Καββαδίας, από 1.7.19 έως 31.7.19
- και  ο αντιδήμαρχος Βασίλειος  Άρης Μπαλής, από 1.8.19 έως 31.8.19