Ένα Σάββατο, Ένα Παραμύθι «Αποδοχή και Χαρά»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πινακοθήκης του Δήμου Κέρκυρας “Ένα Σάββατο, Ένα Παραμύθι” συνεχίζει τις

11
Μαΐου / 2019

 συναντήσεις με τους μικρούς φίλους, μετά τις πασχαλινές διακοπές.  Στο χώρο του Πωλητηρίου – Αναγνωστηρίου το Σάββατο 11 Μαΐου, στην ενότητα “Ένα Σάββατο, Μια αξία” θα παρουσιαστεί από την κ. Τάνια Ρούμκου, το παραμύθι “Αστερίες” με αναφορά στις αξίες της Αποδοχής και της Χαράς.
Διάρκεια προγράμματος: 11:00 – 13:00

Ελένη Κορωνάκη