Το πρόγραμμα 3ου κύκλου μυοκτονίας σε δημόσιους χώρους

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πρόγραμμα του 3ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας

01
Απριλίου / 2019

θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Απρίλιου 2019 στις δημοτικές ενότητες Μελιτειέων-Φαιάκων-Κασσωπαίων-Θιναλίων-Αχίλλειων-Παρελίων-Εσπερίων- Παλαιοκαστριτών-Αγίου Γεωργίου και Διαποντίων Νήσων του Δήμου Κέρκυρας, ως εξής:
                 
     
      Από Πέμπτη 4/4/2019 έως και Τετάρτη  24/4/2019
 

 • ΠΕΜΠΤΗ           4/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,
 
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    5/4/2019    ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,
 
 • ΣΑΒΒΑΤΟ         6/4/2019    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ,
 
 • ΔΕΥΤΕΡΑ         8/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ,
 
 • ΤΡΙΤΗ                 9/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ,
 
 • ΤΕΤΑΡΤΗ         10/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
 
 • ΠΕΜΠΤΗ          11/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
 
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ,
 
 • ΣΑΒΒΑΤΟ       13/4/2019    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ
 
 • ΔΕΥΤΕΡΑ      15/4/2019    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ,
 
 • ΤΡΙΤΗ             16/4/2019    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ,
 
 • ΠΕΜΠΤΗ       18/4/2019     ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ ,
 
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019    ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ,
 
 • ΣΑΒΒΑΤΟ      20/4/2019    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ,
 
 • ΔΕΥΤΕΡΑ      22/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ,
 
 • ΤΡΙΤΗ              23/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,
 
 • ΤΕΤΑΡΤΗ       24/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
 
 
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι 
Οι εργασίες μυοκτονίας πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση εγκεκριμένων μυοκτόνων σκευασμάτων στα σχαρωτά του δικτύου ομ΄βρίων υδάτων του δήμου, σήμφωνα με τη μελέτη παροχής υπηρεσίας. Αριθμ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :ΤΕΧΝΟ – ΥΓΙΕΙΝΗ - SERVICES
ΜΠΡΕΤΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
TΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : 6977203663