Μήνυση και ασφαλιστικά εναντίον Δήμου και ΦΟΔΣΑ για τον ΧΥΤΑ

Από την Ημέρα της Ζακύνθου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες του νησιού, κατά πάσα πιθανότητα για τις αρχές του Μάρτη, δίνουν οι κάτοικοι του Καλαμακίου και συγκεκριμένα εκείνοι των οποίων οι περιουσίες γειτνιάζουν με το ΧΥΤΑ με το ΦΟΔΣΑ και το Δήμο μετά την αγωγή που κατέθεσαν χθες το μεσημέρι σε βάρος τους, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Π. Κεφαλληνού.

05
Φεβρουαρίου / 2019

Οι ποινικές διώξεις και τα ασφαλιστικά μέτρα ήρθαν ως επακόλουθο του γεγονότος πως παραμένει ανοιχτή η “πληγή” στο ΧΥΤΑ και η αποκατάσταση του χώρου στο Σκοπό βρίσκεται στο απόλυτο μηδέν κάτι που επιβεβαίωσαν τόσο οι αυτοψίες που πραγματοποίησε το ΚΕΠΕ διαπιστώνοντας την εκροή στραγγιδίων από τις δεξαμενές στην παραλία του “Βροντόνερου”, όσο και η επιβολή προστίμου από τον Περιφερειάρχη.
Υπενθυμίζεται πως στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκδοθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου απόφαση που αφορούσε στα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει σε βάρος του Δήμου και του ΦΟΔΣΑ και με τα οποία ζητούσαν να σταματήσει η εναπόθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ και η οποία ήταν υπέρ Κατοίκων και Επιχειρηματιών. Μάλιστα, απειλούσε σε βάρος καθ΄ ων νομικών προσώπων χρηματική ποινή 10.000€ και σε βάρος των καθ΄ ων φυσικών προσώπων ατομική κράτηση διάρκειας 6 μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης.
 
Μέτρα και πρόστιμα
 
Σε ένα μακροσκελέστατο κείμενο αφού παρουσιάζουν με κάθε λεπτομέρεια τις ενέργειες που έχουν γίνει, τις παραλείψεις που καταγράφονται για την αποκατάσταση της περιοχής και τις κινήσεις των ιδίων προκειμένου να προστατευόσουν τις περιουσίες τους και το περιβάλλον, ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους ως παραδεκτή, νόμω και ουσία βάσιμη για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της λόγους.
Επίσης, να υποχρεωθούν ΦΟΔΣΑ και Δήμος να αποκαταστήσουν και εξυγιάνουν προσωρινά το χώρο του ΧΥΤΑ στην ως άνω περιοχή, με την απομάκρυνση των “γυμνών – ξεσκέπαστων” απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί απευθείας επί του εδάφους, εκτός προστατευτικής μεμβράνης και εκτός κυττάρου ταφής και με την άντληση των στραγγιδίων από τις δεξαμενές και από τα σημεία εναπόθεσης των απορριμμάτων, με σκοπό να παύσει η ροή στραγγιδίων προς το ρέμα που οδηγεί στην παραλία του Βροντόνερου Καλαμακίου Ζακύνθου (κόλπος Λαγανά), καθώς και η δυσοσμία και μόλυνση του αέρα της περιοχής.
Σε διαφορετική περίπτωση, να υποχρεωθούν να λάβουν, προσωρινά, προστατευτικά μέτρα αποκατάστασης και εξυγίανσης του ΧΥΤΑ, με την ταφή των απορριμμάτων και την τοποθέτησή τους σε προστατευτική μεμβράνη και όχι απευθείας στο έδαφος και μέσω της άντλησης των υδάτων από τις δεξαμενές και τα σημεία εναπόθεσης των απορριμμάτων, ώστε να παύσει η ροή στραγγιδίων προς το ρέμα που οδηγεί στην παραλία του Βροντόνερου Καλαμακίου Ζακύνθου (κόλπος Λαγανά), καθώς επίσης και η δυσοσμία και μόλυνση του αέρα της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, να υποχρεωθούν να λάβουν, προσωρινά, κάθε μέτρο, που κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα είναι πρόσφορο για την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου, ώστε να παύσει η συνεχής και αυξανόμενη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να αποφευχθεί ο άμεσος και επικείμενος κίνδυνος, που ήδη έχει αρχίσει.
Τέλος, ζητούν να απειληθεί χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ υπέρ καθ’ ενός εκ των εναγώντων για κάθε ημέρα παραβίασης των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση ως ένα έτος κατά του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, για κάθε παραβίαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική τους δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.
 
Πρόστιμο 75.000 € για τα στραγγίδια 
 
Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 75.000€ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, υπεύθυνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη θέση “Γρυπαρέϊκα” Δ.Κ. Βασιλικού για την προστασία του περιβάλλοντος προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του προστίμου παρά μόνο αν αυτή συνοδεύεται και από απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η προσφυγή όσο και η απόφαση αναστολής του προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται με ευθύνη του παραβάτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Με βάση την απόφαση επιβολής προστίμου από τον Περιφερειάρχη προκύπτει ότι τα καταγγελλόμενα διαπιστώθηκαν ενώ για τις παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, πέραν των κυρώσεων οι οποίες έχουν κατ΄ επανάληψη επιβληθεί, θα επιβληθούν και νέες, όπως προβλέπεται σχετικά.

ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ